Isännöintipalvelut

Lakea Oy huolehtii talon asukkaiden sujuvasta arjesta ja viihtyisästä asumisesta. Isännöitsijän toimenkuva taloyhtiöissä on aina hyvin monipuolinen. Lakean laaja ammattitaito asumisen asioissa takaa laadukkaat isännöintipalvelut kaikissa yhtiön taloissa. Isännöitsijän tehtäviin kuuluu muun muassa hallinnollisia, taloudellisia ja teknisiä tehtäviä: 

 

Hallinnolliset tehtävät

 • Asiakaspalvelu: tavoitettavuus toimiston aukioloaikoina, Lakean omistamien vuokra-asuntojen vuokraus, isännöitävien kohteiden huoneistoremontti-ilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely, muiden asiakirjojen käsittely ja arkistointi 
 • Kokoukset: kokousjärjestelyt, kutsut, asioiden valmistelut, asiakirjat, pöytäkirjat, tarvittaessa päätöksistä tiedottaminen 
 • Kiinteistön sopimusasiat: vuokra-, vakuutus- ja liittymissopimusten sekä eri kiinteistönhoitosopimusten (esim. huolto-, siivous- ja jätehuollon) valmistelu, laadinta ja valvominen 
 • Valvonta: järjestys- ja turvallisuusmääräysten valvominen, sopimusten valvominen 
 • Viranomaisilmoitukset: muutosilmoitukset esim. Kaupparekisteriin, osakas- ja asukastiedotteiden toimittaminen, vero- ja vakuutusilmoitukset ym.

Taloudelliset tehtävät

 • Taloussuunnittelu: toiminta- ja rahoitussuunnitelmat, talousarvion laadinta, talouden seuranta ja hoito 
 • Laskentatoimi: laskut, lainat, kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus, verot, kulutustilastointi 

Tekniset tehtävät

 • Kiinteistön hoitotehtävät: kiinteistönhoidon järjestäminen, seuranta, valvonta ja ohjaaminen, kiinteistönhoidon materiaalien hankinta ja työn järjestäminen, kulutustavoitteiden asettaminen ja seuraaminen (vesi, sähkö, energia) 
 • Kunnossapito: peruslaitejärjestelmien (esim. LVIS) seuranta ja kunnossapito, kertaluonteiset korjaustyöt ja niiden tarkastukset ja katselmukset, yhtiön edun valvonta huoneistokohtaisissa muutostöissä ja remonteissa, yhtiön muutostöiden listaaminen, kunnossapitotarveselvitykset 
 • Rakennuttamisasiat: uuden kiinteistön vastaanotto, urakoitsijan teknisten asiakirjojen tarkistaminen ja niistä huolehtiminen, takuuajan vakuuksien seuranta, tarvittavat yhteydenpidot 
 • Korjaus ja perusparantaminen: hallinnollinen organisointi
Toivomme, että viihdyt Lakea Isännöinti Oy:n asukkaana! Isännöintiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä kotikaupunkisi isännöitsijöihin.