Historia

Lakea jo yli 40 vuotta asumisen kehittäjänä 

15 pohjalaisen kunnan omistama Lakea Oy on toiminut jo 40 vuotta suomalaisen asumisen kehittäjänä ja rakennuttanut Suomeen historiansa aikana yli 11 000 asuntoa. Rakennuttajayhtiöstä on kehittynyt asumisen moniosaaja, jonka toiminta on laajentunut valtakunnalliseksi . 

Tutustu asumisen historiaan Suomessa ja Lakean toimintaan 40-v. juhlavuoden kunniaksi julkaistussa kirjassa Lakean lailla – näkökulmia asumiseen 1975 - 2024 . Toimittaja Päivi Karvisen kirjoittama juhlajulkaisu tuo esiin näkökulmia esiin eri alojen asiantuntijoiden avulla. 

1975-85 

Lakea perustettiin vuonna 1975 nimellä Pohjanmaan Haka Oy. 70-luvulla toimittiin vahvasti valtion ohjauksessa, rakennutettiin kunnille vuokra-asuntoja lapsiperheille. 

Maassamuutto oli vilkasta. Ihmiset muuttivat maaseudulta työn perässä kaupunkeihin ja kuntien keskuksiin. Runsas vuokra-asuntotuotanto oli monen kunnan elinkeinoelämän kannalta tärkeä asia. 

Pohjanmaan Haka Oy rakennutti ensimmäisen kymmenen vuoden aikana 1 254 vuokra-asuntoa ja 228 omistusasuntoa. 

1985-95

Vuosina 1985 – 95 elettiin Suomessa asuntomarkkinoiden superturbulenssiaikaa. Rahamarkkinat vapautuivat ja asuntojen hinnat nousivat ja laskivat 90-luvun vaihteessa jopa lähes 50 prosenttia. 

1980-luvun omistusasuntobuumi muuttui 90-luvun alun runsaaksi vuokra-asuntojen kulta-ajaksi, kun valtion tuella rakennutettiin tuhansia vuokra-asuntoja vuodessa. 

Pohjanmaan Haka Oy muutti nimensä Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:ksi. Yhtiö rakennutti tänä aikana 3 759 vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus-, palvelukoti- ja omistusasuntoa. Rakennuttamistoiminta ulottui myös peruskorjaushankkeisiin. 

1995-05 

Suomen liittyessä EU:hun markkinaehtoisuus myllersi asuntosektorin. Valtion tukema asuntotuotanto väheni ja omistusasuntotuotanto lisääntyi jälleen. Kunnat lopettivat lähes täysin vuokra-asuntotuotannon, koska niiden kysyntä oli vähentynyt. 

Ensimmäinen yhtiön omaan omistukseen rakennutettu vuokratalo valmistui Kokkolaan vuonna 2000. Samana vuonna käynnistettiin myös isännöintitoiminta. Yhtiö osti VVO:lta vuokra-asuntoja omistukseensa vuonna 2005. 
Yhtiö rakennutti tänä aikana 3 641 vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus-, palvelukoti- ja omistusasuntoa. 

Rakennuttamistoiminta ulottui myös peruskorjaushankkeisiin. 

2005-15 

Vuonna 2005 purettiin viimeiset kytkökset valtakunnalliseen YH-yhtiöön ja Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy jatkoi pelkästään kuntien omistuksessa olevana toimijana. 

Vuonna 2015 omistajina ovat Seinäjoki, Vaasa, Lapua, Kokkola, Alavus, Ilmajoki, Kurikka, Nivala, Kauhajoki, Isokyrö, Pietarsaari, Alajärvi, Kauhava, Sievi ja Teuva. 

Yhtiö muutti nimensä vuonna 2010 Lakea Oy:ksi ja on tullut alalla tunnetuksi asumisen laaja-alaisena kehittäjänä niin energiatehokkuuden, puurakentamisen kuin myös tulevaisuuden asumisen osalta. Yhtiö tekee yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa muun muassa tutkimustoiminnan osalta ja tukee alan tutkimustyötä. 

Yhtiön toiminta on laajentunut valtakunnalliseksi. Toimipisteitä on Seinäjoen lisäksi Vaasassa, Kokkolassa, Jyväskylässä ja Riihimäellä. Henkilöstöä on 31. Yhtiö työllistää laajan toimintansa ansiosta tuhansia suomalaisia ympäri maata. 

Vuosina 2005 – 2015 Lakea on rakennuttanut 2 326 vuokra-, osaomistus-, palvelukoti-, omistusasuntoa- ja Lakean Omaksi -asuntoa. Omaksi on Lakean yhteistyössä ARAn kanssa kehittämä vuokra-asuntomalli, jossa asukas säästää vuokraa maksaen asuntoa itselleen. 

2015- 

Lakean tavoitteena on jatkaa vuokra-asuntotuotantoa väkimäärältään kasvaviin keskuksiin. Lakean tuotteille ja palveluille on luontainen kysyntä, koska asuminen on perustarve. Vuokra-asukkaiden asiakasryhmä kasvaa tulevaisuudessa muun muassa kaupungistumisen myötä. 

Asiakkaiden tarpeet ja asenteet asumista kohtaan ovat selvästi myös muuttumassa suuntaan, johon Lakean on helppo vastata. Tuote- ja palvelutoiminnan kehitys kulkee koko ajan tulevaisuuden tarpeita myötäillen. 

Asumisen kehittämistyötä jatketaan ennakkoluulottomasti ottaen käyttöön uusia tekniikoita, kannustaen henkilöstöä tuomaan uusia asioita esiin sekä käyttäen ulkopuolisia osaajia avuksi. Lakean henkilöstö on vahvasti kehittämisorientoitunut. 

Lakealla nähdään tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia! 

Teksti: Päivi Karvinen