Vastuullisuus

Lakea rakentaa luottamukselle

Lakean anonyymi ilmoituskanava

 

Lakea rakentaa luottamukselle. Jotta olisimme aina niin asiakkaidemme, henkilökuntamme kuin muidenkin sidosryhmiemme luottamuksen arvoisia, mahdollisista havaituista epäkohdista saa ja kuuluu ilmoittaa. Siksi käytössäsi on EU:n ns. whistleblowing-direktiivin (EU 2019/1937) mukainen nimetön ilmoituskanava, joka on toteutettu First Whistle -palvelun avulla.

Haluamme tehdä niin kuin oikein on. Joskus siihen voi kuulua omien toimiemme kriittinen tarkastelu ja kehittyminen sitä kautta. Siksi on tärkeää järjestää mahdollisuus kertoa epäilyistäsi, jos arvelet todistaneesi lainvastaista, epäeettistä tai muuten yhteisten arvojemme vastaista toimintaa Lakealla. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä tai nimellä – valintasi mukaan.

 

Mistä on kysymys?

Lakean ilmoituskanava on tarkoitettu Lakean työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille, jotka haluavat kertoa havaitsemastaan tai epäilemästään väärinkäytöksestä luottamuksellisesti ja ilman pelkoa seuraamuksista. Luottamuksellisuuden varmistamiseksi ja eturistiriitojen mahdollisuuden minimoimiseksi ilmoituskanavan toteuttaa Lakean ulkopuolinen palvelu.

 

Miten yksityisyyttäni suojellaan?

Voit tehdä ilmoituksen omalla nimelläsi tai nimettömänä, jolloin vastaanotat ainoastaan tapauskohtaisen tunnuskoodin, jonka avulla voit seurata asian käsittelyä. Jos katsot tilanteen vaativan anonyymiä ilmoitusta, se käsitellään salassapitovelvollisuutta tarkasti noudattaen tietosuojalain (1050/2018) mukaan ulkoisen palveluntarjoajan toimittaman järjestelmän kautta. Voit siis olla huoletta yksityisyytesi turvan suhteen.

Tietosuojaseloste »

 

Millainen asia kuuluu ilmoittaa?

Epäillyt rikkomukset voivat olla vakavia lain rikkomuksia tai muita eettisen ohjeistuksen vastaisia vakavia rikkomuksia, joilla voi olla haitallista vaikutusta organisaatiollemme tai sen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Näitä ovat esimerkiksi ohjeidenvastaisen lahjan tai vieraanvaraisuuden vastaanottaminen, sisäpiiritiedon väärinkäyttö, asiakastietojen paljastaminen ulkopuoliselle ilman erillistä perustetta tai esteellisyystilanteet päätöksenteossa.

 

Mitkä asiat hoidetaan muualla?

Lähtökohtaisesti asiakkaidemme kannattaa ottaa ongelmatilanteissa yhteyttä omaan yhteyshenkilöönsä. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu reklamaatioille. Samoin henkilökunnan ongelmissa ensisijainen ratkaisija on oma esimies tai HR-vastaava. Ilmoituskanavan tarkoitus on olla viimesijainen tapa kertoa vakavista havainnoista tai epäilyistä.

 

Miten ilmoitukseni käsitellään?

Palveluntarjoaja toimittaa saapuneet ilmoitukset erikseen valituille käsittelijöille Lakealla. Nämä päättävät esimerkiksi siitä, onko eettistä ohjeistoa rikottu.

 

Miten teet ilmoituksen?

Ilmoituksen voit tehdä jo epäilyksen perusteella ilman varsinaisia todisteita, kunhan teet sen vilpittömässä mielessä. Alla olevan linkin kautta pääset lomakkeeseen, jossa voit tehdä Ilmoituksen helposti ja tietoturvallisesti lomakkeen ohjeita noudattaen.

Linkki ilmoituskanavaamme First Whistleen:

Tee ilmoitus

 

Pidä koodi tallessa

Tehdessäsi ilmoituksen saat tapauskohtaisen koodin, jota käytetään myöhempään yhteydenpitoon. Jos hukkasit koodin, pyydämme, että teet uuden ilmoituksen, jossa viittaat alkuperäiseen ilmoitukseesi. Näin pääsemme jatkamaan yhteistyötä tapauksen selvittämiseksi ja saat tietoa tutkinnan etenemisestä.

Lisätietoja:
info@lakea.fi

 

Valtioneuvoston Oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava

Oikeuskanslerivirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana. Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä oikeuskansleriviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan.

Huomioithan, että ilmoitus organisaation toiminnassa havaitusta väärinkäytöksestä tehdään ensisijaisesti organisaation omaan, sisäiseen ilmoituskanavaan.

Miten ilmoitus Oikeuskansleriviraston ilmoituskanavaan tehdään?

Oikeuskanslerineuvoston ilmoituslomake