Rakennuttaminen

Tarjoamme moderneja ja kustannustehokkaita rakennuttamispalveluita ja panostamme aina asumisen korkeaan laatuun.

Rakennuttaminen

Hyvän elämän perusta

Lakea tarjoaa kokonaisvaltaista rakennuttamispalvelua, joka sisältää projektihallinnon alusta loppuun asti. Projektin tavoitteena on aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukainen, käyttötarkoitukseensa hyvin sopiva ja laadukas rakennus.

Rakennuttajan keskeisiä tehtäviä ovat suunnittelun ohjaus, urakoitsijan valinta sekä rakentamisen ohjaus ja valvonta. Tarvittaessa Lakea hoitaa myös rakennusaikaisen hallinnon, rahaliikenteen ja kirjanpidon. Laajimmillaan rakennuttamispalvelumme sisältää koko prosessin maanhankinnasta kohteen takuutarkastuksiin.

 

Yhteystiedot Myy tonttisi