Yritys

Lakea on toiminut 45 vuotta suomalaisen asumisen edelläkävijänä.

Lakea Oy

Me Lakealla hallitsemme rakennuttamisen, asuntomyynnin, vuokrauksen ja isännöinnin eri osa-alueet. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti, sillä haluamme vaikuttaa asumisen laatuun ja turvallisuuteen myös tulevaisuudessa. Lakean asuntojen valikoima on laaja, monipuolinen ja hinnoittelultaan kilpailukykyinen. Huomioimme asuntojen ja asumisen suunnittelussa kestävän kehityksen periaatteet ja panostamme lisäksi uusien asumismuotojen ja -ratkaisujen ideoimiseen ja kehittämiseen. Meiltä löydät sekä vuokra-asuntoja että omistusasuntoja useista kaupungeista. Kaiken kaikkiaan olemme rakennuttaneet Suomeen yli 13 000 asuntoa. Lisäksi Lakea palvelee isännöintiin ja asuntosijoittamiseen liittyvissä asioissa. Lakea on pohjalaiskuntien omistama yritys. Omistajakunta on sitoutunut kehittämään yhtiötä valtakunnalliseksi vaikuttajaksi. Vaikka Lakea Oy:n juuret ovat vahvasti Pohjanmaan alueella, rakennutamme kohteitamme ympäri Suomen. Teemme myös yhteistyötä alansa johtavien ja osaavimpien kumppanien kanssa kaikkialla kotimaassa. Lakealle on myönnetty ISO 9001 -standardin mukainen johtamisjärjestelmäsertifikaatti, joka koskee Lakean rakennuttamista, isännöintiä, kiinteistösijoittamista ja välityspalveluja sekä asuntomyyntiä. Standardin avaintekijät on laadunhallinnan johtaminen sekä kestävän liiketoiminnan toteuttaminen, ja laatujärjestelmän sertifiointi osoittaa yrityksen sitoutumista luotettavuuteen, asiakastyytyväisyyteen sekä jatkuvaan kehitykseen. Lakea on saanut myös Kauppalehden myöntämät Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit. Menestyjä-sertifikaatti myönnetään Kauppalehden tekemän tunnuslukuvertailun perusteella, jossa analysoidaan kuutta taloudellista osa-aluetta: kasvua, kannattavuutta, tulosta, maksuvalmiutta, vakavaraisuutta ja riskinsietokykyä. Samalla mittaus ennakoi myös menestyksen jatkumista. Kasvaja-sertifikaatin saaneen yrityksen liikevaihto on kolmen vuoden aikana kasvanut keskimäärin vuositasolla yli 10 prosenttiyksikköä päätoimialaluokkansa keskitasoa nopeammin.  

Arvomme

Luotettavuus ja vastuullisuus ovat meille kunnia-asioita. Lakealaisen toiminnan pohjana on aina luotettavuus: me olemme luotettavia ja vastuullisia tekijöitä projektien alusta loppuun. Pidämme, minkä lupaamme. Tämä on meille ammattilaisuuden ehdoton kulmakivi. Ammattimaisen toimintamme peruspilari on lisäksi ammattiylpeys. Olemme ylpeitä osaamisestamme, henkilöstöstämme ja työmme jäljestä. Arvostamme omaa ja työkavereiden ammattitaitoa. Ammattiylpeyden mukana tulee jatkuva kehittymisen vaatimus. Emme jää paikallemme, vaan etsimme aina uusia ja parempia tekemisen tapoja. Haluamme olla alan edelläkävijöitä. Sen vuoksi panostamme jatkuvaan kehittymiseen sekä yrityksenä että yksilöinä. Uudistuminen takaa asiakkaillemme jatkuvasti ensiluokkaisen laadukkaan ja asiantuntevan palvelun.

Lakea jo 45 vuotta asumisen kehittäjänä

Lakea Oy on toiminut jo 45 vuotta suomalaisen asumisen kehittäjänä ja rakennuttanut Suomeen historiansa aikana yli 13 000 asuntoa. Rakennuttajayhtiöstä on kehittynyt asumisen moniosaaja, jonka toiminta on laajentunut valtakunnalliseksi. Tutustu asumisen historiaan Suomessa ja Lakean toimintaan 40-v. juhlavuoden kunniaksi julkaistussa kirjassa Lakean lailla – näkökulmia asumiseen 1975 – 2024 . Toimittaja Päivi Karvisen kirjoittama juhlajulkaisu tuo esiin näkökulmia esiin eri alojen asiantuntijoiden avulla.
 • 2015-

  Lakean tavoitteena on jatkaa vuokra-asuntotuotantoa väkimäärältään kasvaviin keskuksiin. Lakean tuotteille ja palveluille on luontainen kysyntä, koska asuminen on perustarve. Vuokra-asukkaiden asiakasryhmä kasvaa tulevaisuudessa muun muassa kaupungistumisen myötä.

  Asiakkaiden tarpeet ja asenteet asumista kohtaan ovat selvästi myös muuttumassa suuntaan, johon Lakean on helppo vastata. Tuote- ja palvelutoiminnan kehitys kulkee koko ajan tulevaisuuden tarpeita myötäillen.

  Asumisen kehittämistyötä jatketaan ennakkoluulottomasti ottaen käyttöön uusia tekniikoita, kannustaen henkilöstöä tuomaan uusia asioita esiin sekä käyttäen ulkopuolisia osaajia avuksi. Lakean henkilöstö on vahvasti kehittämisorientoitunut.

  Lakealla nähdään tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia!

 • 2005-15

  Vuonna 2005 purettiin viimeiset kytkökset valtakunnalliseen YH-yhtiöön ja Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy jatkoi pelkästään kuntien omistuksessa olevana toimijana.

  Vuonna 2015 omistajina ovat Seinäjoki, Vaasa, Lapua, Kokkola, Alavus, Ilmajoki, Kurikka, Nivala, Kauhajoki, Isokyrö, Pietarsaari, Alajärvi, Kauhava, Sievi ja Teuva.

  Yhtiö muutti nimensä vuonna 2010 Lakea Oy:ksi ja on tullut alalla tunnetuksi asumisen laaja-alaisena kehittäjänä niin energiatehokkuuden, puurakentamisen kuin myös tulevaisuuden asumisen osalta. Yhtiö tekee yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa muun muassa tutkimustoiminnan osalta ja tukee alan tutkimustyötä.

  Yhtiön toiminta on laajentunut valtakunnalliseksi. Toimipisteitä on Seinäjoen lisäksi Vaasassa, Kokkolassa, Jyväskylässä ja Riihimäellä. Henkilöstöä on 31. Yhtiö työllistää laajan toimintansa ansiosta tuhansia suomalaisia ympäri maata.

  Vuosina 2005 – 2015 Lakea on rakennuttanut 2 326 vuokra-, osaomistus-, palvelukoti-, omistusasuntoa- ja Lakean Omaksi -asuntoa. Omaksi on Lakean yhteistyössä ARAn kanssa kehittämä vuokra-asuntomalli, jossa asukas säästää vuokraa maksaen asuntoa itselleen.

 • 1995-05

  Suomen liittyessä EU:hun markkinaehtoisuus myllersi asuntosektorin. Valtion tukema asuntotuotanto väheni ja omistusasuntotuotanto lisääntyi jälleen. Kunnat lopettivat lähes täysin vuokra-asuntotuotannon, koska niiden kysyntä oli vähentynyt.

  Ensimmäinen yhtiön omaan omistukseen rakennutettu vuokratalo valmistui Kokkolaan vuonna 2000. Samana vuonna käynnistettiin myös isännöintitoiminta. Yhtiö osti VVO:lta vuokra-asuntoja omistukseensa vuonna 2005. Yhtiö rakennutti tänä aikana 3 641 vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus-, palvelukoti- ja omistusasuntoa.

  Rakennuttamistoiminta ulottui myös peruskorjaushankkeisiin.

 • 1985-95

  Vuosina 1985 – 95 elettiin Suomessa asuntomarkkinoiden superturbulenssiaikaa. Rahamarkkinat vapautuivat ja asuntojen hinnat nousivat ja laskivat 90-luvun vaihteessa jopa lähes 50 prosenttia.

  1980-luvun omistusasuntobuumi muuttui 90-luvun alun runsaaksi vuokra-asuntojen kulta-ajaksi, kun valtion tuella rakennutettiin tuhansia vuokra-asuntoja vuodessa.

  Pohjanmaan Haka Oy muutti nimensä Pohjanmaan YH-Rakennuttaja Oy:ksi. Yhtiö rakennutti tänä aikana 3 759 vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus-, palvelukoti- ja omistusasuntoa. Rakennuttamistoiminta ulottui myös peruskorjaushankkeisiin.

 • 1975-85

  Lakea perustettiin vuonna 1975 nimellä Pohjanmaan Haka Oy. 70-luvulla toimittiin vahvasti valtion ohjauksessa, rakennutettiin kunnille vuokra-asuntoja lapsiperheille.

  Maassamuutto oli vilkasta. Ihmiset muuttivat maaseudulta työn perässä kaupunkeihin ja kuntien keskuksiin. Runsas vuokra-asuntotuotanto oli monen kunnan elinkeinoelämän kannalta tärkeä asia.

  Pohjanmaan Haka Oy rakennutti ensimmäisen kymmenen vuoden aikana 1 254 vuokra-asuntoa ja 228 omistusasuntoa.

  Teksti: Päivi Karvinen