Isännöinti

Avoin ja läpinäkyvä toiminta sekä asiakaslähtöinen palvelu muodostavat isännöintipalvelujemme perustan.

Isännöinti

Luottamus on avain hyvään isännöintiin

Meille on kertynyt kokemusta isännöintipalvelujen tarjoamisesta jo useampi vuosikymmen. Isännöimme tällä hetkellä lähes 200 taloyhtiötä, joista pääosa sijaitsee Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. Olemme sitoutuneet noudattamaan Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry:n, Suomen Isännöintiliitto ry:n ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n hyväksymiä isännöinnin eettisiä ohjeita. Lakea Oy on myös Isännöintiliiton jäsen. Tutustu isännöinnin eettisiin ohjeisiin.

Haluamme isännöitsijänä olla ennen kaikkea luotettava ja osaava kumppani sekä taloyhtiöiden hallituksille, osakkeenomistajille että asukkaille. Asiakkaillemme se näkyy avoimena ja läpinäkyvänä toimintana sekä asiakaslähtöisenä palveluna. Panostamme myös ennakoivaan ja pitkäjänteiseen kiinteistöjen kunnossapitoon, mikä edistää kiinteistöjen turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä vaikuttaa positiivisesti niin asumismukavuuteen kuin kiinteistöjen arvon säilymiseen.

Isännöitsijän tehtäviin taloyhtiöissä kuuluu muun muassa hallinnollisia, taloudellisia ja teknisiä tehtäviä.

 

Hallinnolliset tehtävät

 • Asiakaspalvelu: tavoitettavuus toimiston aukioloaikoina, isännöitävien kohteiden huoneistoremontti-ilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely, muiden asiakirjojen käsittely ja arkistointi
 • Kokoukset: kokousjärjestelyt, kutsut, asioiden valmistelut, asiakirjat, pöytäkirjat, tarvittaessa päätöksistä tiedottaminen
 • Kiinteistön sopimusasiat: vuokra-, vakuutus- ja liittymissopimusten sekä eri kiinteistönhoitosopimusten (esim. huolto-, siivous- ja jätehuollon) valmistelu, laadinta ja valvominen
 • Valvonta: järjestys- ja turvallisuusmääräysten valvominen, sopimusten valvominen
 • Viranomaisilmoitukset: muutosilmoitukset esim. Kaupparekisteriin, osakas- ja asukastiedotteiden toimittaminen, vero- ja vakuutusilmoitukset ym.

Taloudelliset tehtävät

 • Taloussuunnittelu: toiminta- ja rahoitussuunnitelmat, talousarvion laadinta, talouden seuranta ja hoito
 • Laskentatoimi: laskut, lainat, kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus, verot, kulutustilastointi

Tekniset tehtävät

 • Kiinteistön hoitotehtävät: kiinteistönhoidon järjestäminen, seuranta, valvonta ja ohjaaminen, kiinteistönhoidon materiaalien hankinta ja työn järjestäminen, kulutustavoitteiden asettaminen ja seuraaminen (vesi, sähkö, energia)
 • Kunnossapito: peruslaitejärjestelmien (esim. LVIS) seuranta ja kunnossapito, kertaluonteiset korjaustyöt ja niiden tarkastukset ja katselmukset, yhtiön edun valvonta huoneistokohtaisissa muutostöissä ja remonteissa, yhtiön muutostöiden listaaminen, kunnossapitotarveselvitykset
 • Rakennuttamisasiat: uuden kiinteistön vastaanotto, urakoitsijan teknisten asiakirjojen tarkistaminen ja niistä huolehtiminen, takuuajan vakuuksien seuranta, tarvittavat yhteydenpidot
 • Korjaus ja perusparantaminen: hallinnollinen organisointi

 

Ota yhteyttä Lakean isännöitsijöihin tai tilaa asiakirjoja!