Disponenttjänster

Grunden för våra disponenttjänster är en öppen och transparent verksamhet och kundorienterad service.

Disponenttjänster

Tillit är nyckeln till bra disponenttjänster

Vi har samlat erfarenhet från årtionden av att tillhandahålla disponenttjänster. Vi tillhandahåller disponenttjänster till närmare 200 bostadsaktiebolag av vilka de flesta finns i Vasa, Seinäjoki och Karleby. Vi har förbundit oss att följa de etiska reglerna för disponentskap som Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry, Finlands Disponentförbund rf och Finlands Fastighetsförbund rf har godkänt. Lakea Oy är även medlem i Disponentförbundet. Bekanta dig med de etiska reglerna för disponentskap.

Som disponent vill vi framför allt vara en pålitlig och kunnig partner för styrelser, aktieägare och de boende i bostadsaktiebolag. För våra kunder syns detta som en öppen och transparent verksamhet och kundorienterad service. Vi satsar även på proaktivt och långsiktigt underhåll av fastigheter, vilket bidrar till trygga och hälsosamma fastigheter och har en positiv inverkan på såväl boendetrivseln som bibehållandet av fastigheternas värde.

Disponentens uppgifter i bostadsaktiebolag omfattar bland annat administrativa, ekonomiska och tekniska uppgifter.

 

Administrativa uppgifter

 • Kundtjänst: tillgänglighet under kontorets öppettider, mottagning och handläggning av renoveringsanmälningar för bostäder där vi sköter disponenttjänsterna, hantering och arkivering av andra dokument
 • Möten: mötesarrangemang, kallelser, ärendeberedning, dokument, protokoll, vid behov information om beslut
 • Avtalsärenden för fastigheten: beredning, utarbetande och tillsyn av hyres-, försäkrings- och anslutningsavtal samt olika slags avtal om fastighetsskötseln (t.ex. underhåll, städning och avfallshantering)
 • Tillsyn: tillsyn av ordningsregler, säkerhetsföreskrifter och avtal
 • Myndighetsmeddelanden: ändringsmeddelanden till exempel till Handelsregistret, inlämning av aktieägar- och boendemeddelanden, meddelanden om skatter, försäkringar med mera

Ekonomiska uppgifter

 • Ekonomiplanering: verksamhets- och finansieringsplaner, utarbetande av budget, uppföljning och skötsel av ekonomin
 • Räkenskaper: fakturor, lån, bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse, skatter, förbrukningsstatistik

Tekniska uppgifter

 • Fastighetsskötsel: ordnande, uppföljning, tillsyn och styrning av fastighetsskötseln, anskaffning av material för fastighetsskötseln och arbetsledning, uppställande av mål för förbrukningen och uppföljning av förbrukningen (vatten, el, energi)
 • Underhåll: uppföljning och underhåll av grundläggande system (t.ex. VVS och el), reparationer av engångskaraktär samt kontroller och besiktningar av dessa, bolagets intressebevakning vid ändringsarbeten och renoveringar i lägenheterna, listning av ändringsarbeten i bolaget, utredningar av underhållsbehovet
 • Byggnationsärenden: mottagande av en ny fastighet, kontroll och handhavande av entreprenörens tekniska dokument, uppföljning av säkerheter under garantitiden, kontakter
 • Reparation och totalrenovering: administrativ organisation

Kontakta Lakeas disponenter eller beställ handlingar!