Flytt till Lakea-hem

Flytten är förknippad med många uppgifter som det är bra att förbereda sig på att sköta i god tid.

Anvisningar för den som flyttar

Flyttbilen ska lastas och beställas. Man måste komma ihåg att teckna ett elavtal och en försäkring. Vi har sammanställt anvisningar här för att underlätta din flytt.

Välkommen till ditt nya hem, vi hoppas att du trivs!

Flyttningsanmälningar

Gör en flyttningsanmälan till Lakea och myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer

Hemförsäkring

Teckna en omfattande hemförsäkring för att trygga dig.

Läs mer

Elavtal

Teckna ett elavtal i god tid.

Läs mer

Webbförbindelse

Internetanslutningars hastighet i bostaden kan ofta förbättras.

Läs mer

Nycklar

Hämtning av nycklar avtalas separat.

Läs mer

Flyttdag

Ta på förhand reda på förhållanden avseende parkering av flyttbil.

Läs mer

Bilplatser och parkering

Hur kan man parkera och vad kan du göra om du behöver en bilplats?

Läs mer

Förråd

Överflödiga saker behöver en extra plats.

Läs mer

Bostadsbidrag från FPA

Om du har rätt till bostadsbidrag från FPA, sök det i god tid.

Om det finns frågor

Kontaktuppgifterna för boende och service finns oftast i trapphuset eller på en anslagstavla på gården. När du uträttar ärenden elektroniskt finns uppgifterna under Min yta.

Online tjänster

Om du inte har hittat svar på dina frågor i dessa anvisningar, tveka inte att kontakta oss.

Kontaktuppgifter