Elavtal

Teckna ett elavtal i god tid.

Elavtal

Teckna ett elavtal med det elbolag du valt i god tid för din nya bostad. Observera att bl.A. Ventilationsaggregatet, belysningen och hushållsapparaterna i bostaden inte fungerar utan ett gällande elavtal.

Om din bostad är i hyresbruk, kom ihåg att själv ingå ett elavtal med det elbolag du valt om det inte finns hyresgäster i bostaden. Under den tid bostaden står tom är ägaren ansvarig för elavtalet. I Omaksi-hem ansvarar hyresgästen för elavtalet.