Flyttning från ett Lakea-hem

Utflyttningen är förknippad med många uppgifter som det är bra att förbereda sig på att sköta i god tid.

Anvisningar för den som flyttar bort

Hyresavtalet ska sägas upp. Bostaden ska städas omsorgsfullt före flytten. Man måste komma ihåg att säga upp olika kontrakt. Vi har sammanställt anvisningar här för att underlätta din flytt.

Tack för samarbetet och ditt boende i lakeahemmet! Vi önskar dig en bra fortsättning!

Uppsägning av avtal

Hyresgäst hos lakea och hyresgäst i omaksi-hem

Läs mer

Flyttstädning

Vid flyttning ska bostaden städas omsorgsfullt.

Läs mer

Avfall

I samband med flyttningen samlas ofta saker som kastas bort.

Läs mer

Flyttningsdag

Ta reda på saker som gäller parkering av flyttbil på förhand.

Läs mer

Nycklarna

Lämna tillbaka alla nycklar, taggar och kort du fått.

Läs mer

Information om bostadsinspektion

Vi inspekterar din bostad när du flyttar bort.

Läs mer

Återbetalning av hyresgaranti och omaksi-avgift

Vi återbetalar din hyresgaranti inom cirka två veckor från avtalets upphörande.

Läs mer

Flyttningsanmälningar

Gör en flyttningsanmälan till Lakea och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer

Hemförsäkring

Säg upp hemförsäkringarna i anslutning till denna bostad så att de upphör att gälla den dag då avtalet upphör.

Elavtal

Säg upp ditt elavtal så att det upphör att gälla den dag avtalet upphör.

Webbförbindelse

Säg upp de internetförbindelseavtal du har ingått och motsvarande avtal för denna bostad.

Om det finns något att fråga

Om du inte har hittat svar på dina frågor i dessa anvisningar, tveka inte att kontakta oss.

Läs mer