Ekonimi och finansiering

Ekonimi och finansiering

Ekonomi- och finansieringstjänsterna ansvarar för koncernbolagens bokföring, inköps-, hyres- och försäljningsreskontra, löneberäkning, bolagens och koncernens bokslut och finansieringsfunktioner. Utöver skötseln av olika slags funktioner och lagstadgade uppgifter inom området ekonomi har avdelningen till uppgift att producera analytisk och proaktiv information för företaget som stöd för beslutsfattandet.