Sälj din tomt till oss

Varje tomt och markägare är unik. Även varierande livssituationer behöver förståelse. Vi på Lakea tror att tomtaffärerna löper smidigt när utgångspunkten är förtroende och ärlighet från båda sidor.

Markägare eller byggföretag – varför ska man sälja en tomt till Lakea?

Det är alltid ett stort val att sälja en tomt. Beslutsfattandet blir dock lättare när de olika stegen i processen och fördelarna du får av att sälja är tydliga. Vi utreder tillsammans med dig vilket det bästa användningssättet för din tomt är nu och i framtiden.

Med Lakeas stöd får du ut det mesta av att sälja din tomt – vi pratar om en så kallad förädlingsprocess av tomten. Fastighetsutveckling är en utmanande bransch och svår att göra ensam. Med oss sköts de olika delarna av arbetet av tufft yrkesfolk.

Hos oss på Lakea tillför visionen om kraven på framtida boende och samhällsplaneringens nya tyngdpunkter mer värde till tomtens mark. Ärlighet och vänlighet garanterar ett smidigare samarbete och en mer ekologisk framtid.

TA KONTAKT!

Timo Mantila, verkställande direktör, tel 050 581 8097

 

Så här samarbetar vi gällande din tomt

1. Kartläggning
Samarbetet inleds med en avgiftsfri planläggning och utredning av förutsättningarna för att bygga ett flervåningshus.

65

Lakeas NPS

(Intressentundersökning för entreprenörer och materialleverantörer 2020)
2. Förhandsuppgörelse
I förhandsuppgörelseskedet bestäms med vilka villkor affärerna skapas när alla bitar faller på plats.

4.4 / 5

Lakea-samarbete

(Intressentundersökning för entreprenörer och materialleverantörer 2020)
3. Affärer
Fastighetens äganderätt överförs officiellt till Lakea och till exempel planeringen av det nya flervåningshuset kan slutföras

4.4 / 5

Lakeas pålitlighet

(Intressentundersökning för entreprenörer och materialleverantörer 2020)
4. Produktion
När allt förarbete är klart, kavlar vi upp ärmarna och byggarbetet kan påbörjas.

”Innovativ byggherre, rättvis och bra samarbetspartner, kunnig personal.”

(Intressentundersökning för entreprenörer och materialleverantörer 2020)

Från tomt till en mångformig kvadrat

 

Genom att erbjuda nya boendekvadratmetrar är Lakea en pålitlig möjliggörare för ett finländskt levnadssätt. I våra projekt syns livets nyanser. Vi är inte svartvita, istället vi stöder vi ett spektrum av alternativ. Vi lämnar en mer mångformig värld efter oss. Oavsett om den nya idén är liten eller stor, möjliggörs dess förverkligande av en flervåningshustomt.

 

Lakea står till tjänst för boendet

Från planering till uppförande av byggnader, från försäljning och uthyrning till disponenttjänster. Lakeas omfattande vision och breda axlar möjliggör mångformiga boendetjänster.