Omaksi-hem

Lakeas finansieringsmodell Omaksi är ett förmånligt finansieringsalternativ som ger mer rörelsefrihet när du söker bostad.

Blir ägare genom att hyra – mångformiga möjligheter till ett eget hem

Lakea Omaksi är ett annorlunda sätt att få ett alldeles eget hem utan ett stort startkapital.

Du betalar först en Omaksi-avgift motsvarande 7 procent av bostadens totala pris. Efter detta är du Omaksi-hyresgäst – du betalar en månadshyra, som även inkluderar en amortering som efter hand betalar av bostaden. Efter att ha bott i bostaden i 20 år kan du lösa ut Omaksi-bostaden till dig själv genom att betala den slutliga betalningen.

Serviceprislista

Åt vem passar Omaksi?

 

Den flexibla Omaksi-modellen passar lika bra som första bostad för en studerande eller ett ungt par som för en senior som inte längre vill knyta sina tillgångar till en ägarbostad. Modellen möjliggör ett mångformigt boende som gynnar alla. Lakea är disponenter för Omaksi-husen. De boende har möjlighet att påverka sina gemensamma angelägenheter genom boendekommittén. Och på samma sätt som en aktieägare är Omaksi-hyresgästen ansvarig för ytorna och lösöret i sitt hem.

Alternativ till en hyreslägenhet

 

Livet är mångformigt, och inte alla har möjlighet eller lust att till exempel ta ett bostadslån. På grund av olika livssituationer kan det hittills ha varit det bästa alternativet att hyra en bostad, även om du skulle vilja utöka dina tillgångar. Lakea Omaksi-modellen gör det möjligt för alla som vill förbinda sig till att sköta sina angelägenheter väl att få ett eget hem – och om livssituationen förändras kan Omaksi–bostadsavtalet när som helst också säljas vidare eller överlåtas tillbaka till Lakea. Om du behöver hjälp med att sälja ett Omaksi-kontrakt har Lakea en Omaksi-mäklartjänst, vars kontaktinformation finns på kontaktsidan för bostadsförsäljning.

Efter hand helt egen

 

Som Omaksi-boende blir bostaden efter hand din egen samtidigt som bor du i bostaden. Det är ett behändigt sätt att bo i ett nytt hem utan en betydande ekonomisk investering.

1

Reservera en Omaksi-bostad

Du kan reservera bostaden i Omaksi-objektet genast när förhandsmarknadsföringen inleds.

2

Ingå avtal

Du ingår Omaksi-avtalet när objektets
byggnadsarbete inleds. Du får rätt att bo i din Omaksi-bostad genom att betala endast 7 procent av bostadens totala pris.

3

Val av ytmaterial

Om du ingår ett avtal i ett tidigt skede av byggnationen får du också påverka valet av ytmaterial i ditt nya hem. Avtalspriset inkluderar olika material som Lakea valt på förhand. Av dessa kan du välja den önskade helheten.

4

Flyttgranskning

När objektet är klart får du bekanta dig med ditt nya hem och göra en inflyttningsgranskning. Sedan är det dags att flytta in! Välkommen till ditt nya hem!

5

Flytt

Under din boendetid betalar du en skötselhyra, som inkluderar låneamortering och skötselvederlag. Den professionella styrelsen ser till att bostadsbolaget blir väl omhändertaget. Boendekommittén ser till att de boendes önskemål blir hörda.

6

Årsgranskning

Årsgranskningen av det nya objektet hålls cirka ett år efter att objektet är klart.
I samband med årsgranskningen samlas eventuella felanmälningar in.

7

Lös in aktierna till dig själv

Efter 20 år löser du in Omaksi-bostadsaktierna till dig själv genom att betala bostadens slutpris.

8

Grattis! Du har skaffat dig en ägarbostad behändigt och klokt!

Mångformiga livssituationer – en Omaksi

 

Förändrade situationer i livet kräver också mångformighet när man skaffar ett hem. Lakeas Omaksi-modell gör det möjligt för personer i olika livssituationer och med olika behov att skaffa ett eget hem.

Sanna Studerande

 

20-åriga Sanna har sparat pengar hon fått i examensgåva och sommarjobbslön och vill flytta till en egen lägenhet. Kapitalet räcker dock inte ännu till ett stort bostadslån, men hon vill inte heller köpa ett renoveringsobjekt som blir dyrt. Ett Omaksi-hem uppfyller många behov:

 • Hyran betalar också den egna bostaden
 • Omaksi-avtalet tar inte skatteförmånen för köpare av en första bostad innan bostaden löses in.
 • Om det blir aktuellt med en större lägenhet är det möjligt att hyra ut Omaksi-bostaden
 • Om Sanna säljer bostaden senare och minimiboendetiden två år har uppfyllts, behöver inte Sanna betala skatt på försäljningsvinsten – och om livssituationen förändras kan hon när som helst sälja Omaksi-avtalet vidare eller överlåta det tillbaka till Lakea.
Ida och Ingvar Investerare

 

Ida och Ingvar förvärvsarbetar och betalar ett lån på sin bostad. En investeringsbostad verkar vara en bra idé för att säkra framtiden, men de har inte riktigt sådana belopp. Ett Omaksi-hem stöder byggandet av en bättre framtid:

 • Ett Omaksi-avtal ingås av en person, vilket innebär att Ida och Ingvar kan skaffa två Omaksi-bostäder i sina namn
 • Om situationen förändras kan Omaksi-avtalet säljas eller överlåtas tillbaka till Lakea
 • Omaksi-modellen är tydlig, allt betalas på samma faktura och saken är klar
 • Det är enkelt och bekymmersfritt att hyra den nya bostaden
Familjen Frida och Fredrik

 

Frida och Fredrik har två barn och behov av en rymlig familjebostad. På grund av Fredriks deltidsarbete är banken ovillig att bevilja ett bostadslån, även om hyran lätt uppnår lika stor summa och lite till. Omaksi hjälper dem med detta:

 • Hyra betalas fortfarande, men en del går till deras egen fördel
 • Det går även att få bostadsbidrag till hyran, ifall ekonomin skulle svikta
 • I en förändrad livssituation kan Omaksi-avtalet säljas
 • Det är också möjligt att återlämna avtalet till Lakea, i vilket fall startkapitalet plus en indexökning återbetalas
Pia och Patrik Pensionär

 

Nypensionerade Pia och Patrik säljer sitt gamla egnahemshus som blivit onödigt stort och arbetsamt. Varför skulle de flytta in i ett Omaksi-hem istället för att direkt köpa en bostad i ett flerbostadshus?

 • Bekymmerfriheten med en ny bostad: inga stora reparationer eller överraskningar
 • Möjlighet till en större bostad med ett mindre startkapital
 • Mer pengar till att njuta av livet
 • Frihet att säga upp avtalet när som helst eller ge bostaden i arv

Vanliga frågor

Betalas bostadsbidrag för Omaksi-bostädernas hela hyresbelopp?
Enligt FPA:s utlåtande 10.11.2014 beaktas hela hyran på Omaksi-bostaden vid beviljande av bostadsbidrag. Hyresgästen måste kontrollera saken från fall till fall.
Är räntan som betalas i samband med hyresbetalningen avdragsgill i den egna beskattningen?
Lånet är i bostadsbolagets namn, så räntorna kan inte dras av i den personliga beskattningen.
Kan lånet betalas tillbaka tidigare?
Nej, inte för tillfället. Lånetiden är cirka 20 år. Detta grundar sig på lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder, enligt vilken bostäderna måste vara hyresbostäder i minst 20 år efter att den första delen av borgenslånet lyfts.
Om jag inte längre behöver bostaden själv?
Du kan sälja Omaksi-avtalet till marknadspris eller vidareuthyra bostaden. Du kan också säga upp Omaksi-avtalet med Lakea i förtid. Om du behöver hjälp med att sälja ett Omaksi-kontrakt har Lakea en Omaksi-mäklartjänst.
Kan jag göra ändringar i min bostad, t.ex. tapetsera eller måla?
Ja, du kan göra ändringar i enlighet med bestämmelserna i lagen om bostadsaktiebolag. Du kan be bostadsbolagets disponent om mer information.