Omaksi-hem

Lakeas finansieringsmodell Omaksi är ett förmånligt finansieringsalternativ som ger mer rörelsefrihet när du söker bostad.

Bo dig ett eget hem

Känns ett bostadsköp som en alltför dyr lösning? En Omaksi-bostad är en ny väg till en ägarbostad utan ekonomiskt risktagande. Lakeas Omaksi-bostäder är splitternya hem, där hyresgästerna samtidigt är ägare. Ett hem som skaffas med bolagslån genom statsborgen är en utmärkt lösning för den som vill få fotfäste i en egen bostad utan personligt bostadslån och säkerheter. I ett Omaksi-hem bor du på hyra samtidigt som du med varje hyra betalar av bolagslånet och löser in ditt eget hem. Omaksi-finansieringen möjliggör bostadssparande och bostadsköp för alla på ett tryggt sätt.

Serviceprislista

Omaksi-kundens guide