Flyttdag

Ta på förhand reda på förhållanden avseende parkering av flyttbil.

Flyttdag

Ta reda på förhållanden avseende parkering av flyttbil, särskilt i fastigheter med parkeringskontroll. Det är önskvärt att det i mån av möjlighet finns en person i närheten av flyttbilen medan flytten pågår. Se till att räddningsvägarna hålls fria också under flytten. Var också varsam, försök undvika att törna mot fastighetens ytor och att skada dina egna möbler under flytten. Lämna inte ytterdörren öppen länge, särskilt inte på vintern.