Nycklar

Hämtning av nycklar avtalas separat.

Nycklar

Hyresgäst hos Lakea

Hyresgästen eller en person som hyresgästen befullmäktigat kan hämta nycklarna hos Lakeas serviceställe. Hyresförmedlaren ger dig information om var nycklarna kan hämtas.

Hyresgästens hyresgaranti ska vara betald innan nycklarna överlåts. Om hyresgarantin är en bankdeposition, lämnas nycklarna ut mot depositionsintyget i original. Om du har en betalningsförbindelse som FPA beviljat, ska den också vara levererad. Vi godkänner inte persongarantier.

Bostadsköpare eller hyresgäst i Omaksi-hem

När en ny bostad blir färdig ordnas en separat dag för utlämnande av nyckel för den som köper bostaden och för hyresgästen i Omaksi-hem. Du får närmare anvisningar av din bostadsförsäljare. I övriga fall ska man avtala separat med bostadssäljaren om överlåtelse av nycklar.

I fråga om försäljningsobjekt ska alla delar av köpesumman, och i fråga om Omaksi-hem Omaksi-avgiften, liksom även eventuella tilläggsarbeten och ändringsarbeten vara betalda innan nycklarna överlåts.

Extra nycklar

Beroende på objektet, kan du mot en extra avgift beställa ytterligare nycklar, taggar eller kort av disponenten.

Borttappade nycklar

Ta väl hand om nycklarna! Nycklar, taggar och kort ska förvaras omsorgsfullt. Om de försvinner, meddela disponenten omedelbart. Den boende faktureras för försvunna nycklar, taggar, kort och vid behov för serieläggning och omprogrammering av lås.

Online tjänster

Kontakt disponentskap