Webbförbindelse

Internetanslutningars hastighet i bostaden kan ofta förbättras.

Webbförbindelse

Nätanslutning hör nästan utan undantag till varje bostad. Oftast är det möjligt att höja hastigheten i förbindelsen genom att ingå avtal med tjänsteleverantören på egen bekostnad.

Om du vill ha en trådlös internetanslutning i din bostad, kan du skaffa en separat router för detta ändamål.

En internetförbindelse som hör till bostaden kräver aktivering. Anvisningar om aktivering och registrering hittar du i bostadsmappen eller i den elektroniska tjänsten min yta.

Online tjänster