Hemförsäkring

Teckna en omfattande hemförsäkring för att trygga dig.

Hemförsäkring

Hyresgästen ska ha en egen, tillräckligt täckande hemförsäkring som innehåller en ansvarsdel. Försäkringen ska vara i kraft så länge hyresavtalet gäller.

En hyresgäst i Omaksi-hem ska ha en tillräckligt täckande hemförsäkring som innehåller en ansvarsdel. Försäkringen ska vara i kraft under hela avtalstiden för Omaksi-hemmet.

För den som köper en bostad rekommenderas en tillräckligt täckande hemförsäkring som innehåller en ansvarsdel.

Fastighetsförsäkringen ersätter endast för skador på konstruktionerna. Fastighetsförsäkringen ersätter varken för skador på lösöre eller saker i lägenhetsspecifika förråd eller för eventuella kostnader för ersättande boende. Fastighetens försäkring ersätter inte heller för skador som beror på installationsfel eller förvållats av den boende.