Flyttningsanmälningar

Gör en flyttningsanmälan till Lakea och myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Flyttningsanmälningar

Posti, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt flera företag och organisationer

Du kan göra en flyttningsanmälan antingen elektroniskt via webbtjänsten www.muuttoilmoitus.fi eller på en pappersblankett. På webbplatsen hittar du också information om hos vilka företag och organisationer dina uppgifter uppdateras via denna anmälan.
För autentisering till webbtjänsten muuttoilmoitus.fi behöver du finländska nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Pappersblanketter finns på verksamhetsställen för posti respektive myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Flyttningsanmälan kan inte göras per telefon.

Gör en anmälan för rätt dag så att din post kommer till rätt adress före och efter flytten.

Andra

Kom också ihåg att meddela dina nya adressuppgifter till dina vänner, nätbutiker och andra aktörer till vilka adressändringen inte automatiskt uppdateras.

Lakea

Hyresgäst, om du inte har meddelat om alla som flyttar till bostaden när du tecknade hyresavtalet, meddela din hyresvärd om ändrad hyresgäst.

Om din hyresvärd inte är Lakea, utan t.Ex. En aktieägare i ett hus som Lakea disponerar, meddela hyresvärden om ändring av hyresgäst och be att Lakeas disponent underrättas.

Den som köper en bostad, och hyresgäst i Omaksi-hem, meddela disponenten om ändrade hyresgäster. Kom ihåg att också meddela om ändringar i dina hyresgästers uppgifter.

Flyttningsanmälan

Kontakt uthyrning

Kontakt disponentskap

När du får inloggningskoder till tjänsten min yta kan du sköta dina ärenden också i den.

Online tjänster