Bilplatser och parkering

Hur kan man parkera och vad kan du göra om du behöver en bilplats?

Bilplatser och parkering

Parkering

Följ trafikmärken och parkeringsbegränsningar på gårdsområdet. Parkera din bil endast på tillåtna bilplatser. En bil som parkerats fel kan förhindra brådskande räddningsåtgärder, arbeten för fastighetsskötsel eller andra viktiga uppgifter. Detta kan också leda till en felparkeringsavgift eller en tillsynsavgift för parkeringsövervakning. Ta reda på var gästparkeringen finns och ge dina gäster anvisningar på förhand om rätt parkering.

Om du behöver en bilplats

En hyresgäst kan reservera en bilplats av sin hyresförmedlare. Om du vill ha möjlighet att värma upp din bil, be då hyresförmedlaren om en nyckel till eluttaget för detta. Förvara nyckeln omsorgsfullt och återlämna den när du flyttar bort.

Den som köper en bostad kan fråga sin bostadsförmedlare om de platser som säljs eller hyrs ut. Du får nycklar och ytterligare anvisningar av din bostadsförmedlare när du skaffar dig en bilplats.

En hyresgäst i Omaksi-hem kan fråga sin bostadsförsäljare om avtals- eller hyrda platser. Du får nycklar och ytterligare anvisningar av din bostadsförmedlare när du skaffar dig en bilplats.

Om du behöver en laddplats för elbil, kan du fråga din hyresförmedlare eller bostadsförsäljare om detta.