Ändringsarbete

AKTIEÄGARENS ANMÄLAN OM ÄNDRINGSARBETE

Du måste godkänna villkoren innan du skickar.

Du kan när som helst avbryta ditt samtycke genom att kontakta info@lakea.fi. Mer information

UNDERHÅLLS-/REPARATIONSÅTGÄRD
Obligatoriskt information saknas
Obligatoriskt information saknas
Obligatoriskt information saknas
Obligatoriskt information saknas
Obligatoriskt information saknas
Obligatoriskt information saknas
Obligatoriskt information saknas
Obligatoriskt information saknas
Obligatoriskt information saknas

Arbetet får inledas när planerna har godkänts och tillstånd att inleda arbetet har beviljats.

Formuläret returneras till disponenten.

Obligatoriskt information saknas

Bilagor för renovering och sanering begärs att bli skickad till info@lakea.fi med kontaktuppgifter.

Obligatoriskt information saknas
Obligatoriskt information saknas