Kontakt styrelse

Kontakt styrelse

Verkställande direktör

Timo Mantila
tel. 050 581 8097

Business direktör, tjänster
fastighet, disponentskap och uthyrning

Kristian Korpela
tel. 050 568 0056

Administrativ chef

Jaana Mäki-Maunus

Specialist, stödtjänster

Eija Korkeala

 

Medlemmar av styrelsen

Jaakko Kiiskilä, ordförande
Lars-Erik Wägar, vice ordförande
Tero Kankaanpää
Kari Leppilahti
Antti Peltoniemi