Kontakt styrelse

Verkställande direktör

Timo Mantila
tel. 050 581 8097

Ledningsassistent

Leena Korpela
tel. 040 846 4900

Business direktör, bostadsförsäljning och uthyrning

Kristian Korpela
tel. 050 568 0056

Ekonomidirektör

Petri Niemisalo
tel. 050 342 6053

Business direktör, byggherrevärksamhet och disponentskap

Veikko Jokimäki
tel. 040 506 0860

Fastighetschef, fastighet

Markku Salminen
tel. 050 407 0963

Medlemmar av styrelsen

Jaakko Kiiskilä, ordförande
Lars-Erik Wägar, vice ordförande
Reino Herlevi
Pekka Kivisaari
Rami Mattila