Hyresbostäder

Hyresbostäder Välj en problemfri hyreslägenhet! Lakeas mångsidiga utbud av hyreslägenheter erbjuder lägenheter för olika livssituationer. Vi har lägenheter över hela Finland, från studior till rymliga familjelägenheter. Husdjur är också välkomna i Lakeas hem. Vi hyr både självfinansierade lägenheter och lägenheter subventionerade med statliga räntebidrag och garanterade lån, för vilka de boende väljs ut enligt boendevalskriterie [...]

Hyresbostäder

Välj en problemfri hyreslägenhet! Lakeas mångsidiga utbud av hyreslägenheter erbjuder lägenheter för olika livssituationer. Vi har lägenheter över hela Finland, från studior till rymliga familjelägenheter. Husdjur är också välkomna i Lakeas hem.

Vi hyr både självfinansierade lägenheter och lägenheter subventionerade med statliga räntebidrag och garanterade lån, för vilka de boende väljs ut enligt boendevalskriterie utifrån lagen. Det primära urvalskriteriet är behovet av en lägenhet. Det finns inga inkomstgränser längre, men de är fortfarande en del av urvalskriterierna för boende, tillsammans med behovet av lägenhet och förmögenhet. Rekommenderade övre gränser har angetts för tillgångar. Uppmärksamhet fästs också vid de sökandes förmåga att betala hyra. Vid val av boende är målet en mångsidig boendestruktur och ett socialt balanserat bostadsområde. Mer information om urvalskriterier på www.ara.fi/sv-fi