Tietosuojaseloste

Lakea Oy:n tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Lakea Oy:n henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme ja kumppaniemme työntekijöiden tiedot.

Selosteessa kerromme

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
 2. Mitä tietoja keräämme
 3. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää
 4. Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme
 5. Kuinka kauan säilytämme tiedot
 6. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin
 7. Tietosuojaselosteen muutokset
 8. Valvontaviranomainen ja valitusten osoittaminen
 9. Miten suojaamme tiedot
 10. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä
 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Lakea Oy
PL 32, Koulukatu 22
60100 SEINÄJOKI

Y-tunnus: 0182213-7

Sähköposti: info@lakea.fi

 

 1. Mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen ne keräämme

Lakean keräämät henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sopimusten sekä luottokelpoisuuden tarkistuksen yhteydessä henkilötunnus.
 • Vuokrasuhteen perustamiseen ja hoitamiseen tarvittavat tiedot.
 • Asuntomyynnin asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.
 • Isännöinnin palvelupyyntöjen toteuttamiseen tarvittavat tiedot.
 • Asiakkaiden ja kumppanien yhteyshenkilöiden työtehtävää kuvaavat tiedot kuten nimike, tehtävänkuvaus tai vastuualue.
 • Verkkosivujemme käyttöön liittyvät tiedot kuten eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste sekä yhteisöliitännäisten keräämät tiedot.

Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä

Keräämme tiedot pääosin suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse puhelimessa, sosiaalisen median sähköisen viestinnän kanavissa, lomakkeella, verkkolomakkeella tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle. Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta

Kolmansilta osapuolilta keräämme tietoa kuluttaja-asiakkaan luottokelpoisuuden varmistamiset (Suomen Asiakastieto). Keräämme tietoja myös muista julkisista lähteistä kuten yritysrekisterit esimerkiksi YTJ ja PRH:n kaupparekisteri sopimuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden varmentamiseksi.

 1. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää

Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien Lakean hallussa olevia henkilötietoja.

Tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa, kuten esimerkiksi yhteys- ja laskutustietojen muutoksissa sekä muissa tiedusteluissa, voi ottaa yhteyttä Lakea Oy:n asiakaspalveluun.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
 • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta

4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

5. Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten.  Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä ammattilaisten yhteystietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on.

 

7. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.

8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä:

Lakea Oy
PL 32, Koulukatu 22
60100 Seinäjoki

Sähköposti: info@lakea.fi

 1. Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme

Lakea käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet sekä myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseen. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

Sopimukseen täytäntöön paneminen

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun palvelun tuottamiseksi tai muun sopimusvelvoitteen täyttämiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

Lakisääteinen velvoite

Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkejä näistä ovat kirjanpitolainsäädäntö, asukasvalintaan ja vuokrasuhteeseen liittyvä lainsäädäntö kuten laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta ja laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, asuntojen myyntiä koskeva lainsäädäntö kuten asuntokauppalaki sekä isännöintiä koskeva lainsäädäntö.

Suostumus

Verkkosivujemme kehittämiseksi ja palveluiden kohdentamiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi.

Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.

 1. Kuinka kauan säilytämme tiedot

Henkilötietoja säilytetään sopimussuhteen ajan ja sen jälkeen lainsäädännössä vaaditun ajan.

Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 38 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.

 1. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja siirretään tai luovutetaan Lakea Oy:n palvelutuottajille tai alihankkijoille Lakean sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Näiden tahojen kanssa on solmittu asetuksen vaatimat sopimukset henkilötietojen käsittelystä. Asuntokaupan toteuttamiseksi tietoja luovutetaan rahoituslaitoksille lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n alueen ulkopuolelle.

 1. Tietosuojaselosteen muutokset

Tietosuojaan liittyviä käytäntöjä saatetaan päivittää. Muutokset julkaistaan tällä sivulla. Asetuksen vaatimista muutoksista ja muista merkittävistä muutoksista tiedotetaan myös muita kanavia pitkin kuten sähköpostilla.

 

 1. Valvontaviranomainen ja valitusten osoittaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos kokee, ettei henkilötietoja käsitellä asianmukaisesti.
Tietosuojavaltuutetun toimisto:

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Vaihde: 029 566 6700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 

 1. Miten suojaamme tiedot

Lakea Oy:n turvallisuustoimen päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.

 1. Lisätietoja

Yksityiskohtaisemman selosteen omien henkilötietojen käsittelystä saa yhdellä dokumentilla, sähköpostitse osoitteesta info@lakea.fi. Yhteydenottoihin vastataan arkisin klo 8-16.

Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä sosiaalisiin medioihin. Mikäli sinulla on jo tili sosiaalisen median tarjoajan palvelussa, kyseinen palvelu saattaa pystyä tunnistamaan sinut tästä sisällöstä tai sen sivustolla vierailemisesta. Sinut voidaan tunnistaa sellaisella sisällöllä myös, vaikka et olisi rekisteröitynyt kyseisen sosiaalisen median käyttäjäksi. Lisätietoja sosiaalisen median tietosuojakäytännöistä saat kyseisen palveluntarjoajan omista palveluehdoista ja tietosuojaselosteesta.

Voit halutessasi kieltäytyä mainosten kohdennukseen tarkoitettujen tietojen keräyksestä (esim. Facebook-pikseli). Voit tehdä sen esimerkiksi sivuston http://www.youronlinechoices.com/fi/ kautta.

Lisätietoja evästeiden hallinnoimisesta:

Tietosuojaseloste tarkastettu 3.7.2020
Tietosuojaseloste päivitetty 31.5.2018