Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Allmänt

Denna Integritetspolicy gäller användningen, distributionen och lagringen av de uppgifter som Lakea Oy (”Lakea” eller ”vi”) samlar in på sin webbplats www.lakea.fi. Denna Integritetspolicy gäller också användningen av våra tjänster och besök på vår webbplats. Länkar till webbsidor av tredje parter som finns på vår webbplats och innehåll från tredje parter som är inbäddade på vår webbplats kan omfattas av den tredje partens användarvillkor och integritetspolicy för sin webbplats.

 

Registrets datainnehåll

Användning av webbplatsen kräver inte registrering eller utlämnande av personuppgifter. När du besöker webbplatsen kan din webbläsare eventuellt automatiskt skicka vissa uppgifter till oss. Sådana uppgifter kan vara bland annat följande:

  • Din IP-adress och information om den, såsom din internetserviceleverantör (ISP), förbindelsetyp och begränsad geografisk information.
  • Ditt operativsystem och webbläsarens typ, som kan innehålla information om vilken slags dataterminal du använder för att besöka webbplatsen.
  • Vilken sida du ska gå till, vilken sida du kommer ifrån och vilka sidor du besöker.
  • Tidpunkt för besöket
  • Ditt språkval och andra motsvarande val.
  • Webbläsarens förmåga att hantera vissa typer av innehåll, till exempel Flash-innehåll.
  • Kakor

Vi använder ovanstående information i realtid för att behandla din besöksförfrågan och skapa innehåll för din webbläsare på din dataterminal. Vi lagrar också den ovan nämnda informationen, det vill säga informationen från ett webbplatsbesök, för en mängd olika syften, såsom datasäkerhet och buggfixar samt analys av besökarinformation och trafik på sidan. Dessa uppgifter kopplas inte till besökarens identitet och de lagras endast under den tid som ovan nämnda syften kräver.

 

Regelmässiga informationskällor och utlämnande av uppgifter

Vår webbplats kan innehålla elektroniska blanketter där du ombeds ange dina personuppgifter. Sådan insamling av information används på samtliga undersidor på webbplatsens avsnitt för onlinetjänster. Uppgifterna som lämnas på dessa blanketter används enbart för det syfte som de har samlats in för. Du kan alltid välja att inte lämna dina identifikationsuppgifter, men utelämnande av denna typ av information kan leda till att du inte kan utföra vissa funktioner på webbplatsen.

 

Kakor

Vi använder kakor på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och lagras där, vilket gör det möjligt för webbplatsens administratör att identifiera besökare som använder sidan ofta, att underlätta besökarens inloggning på sidorna och att möjliggöra en sammanställning av besökarna på webbplatsen. Kakorna skadar varken användarens dator eller filer. Vi använder kakor för att kunna erbjuda våra kunder individualiserad information och individualiserade tjänster. Med hjälp av den information som samlas in med kakor förbättrar vi webbplatsens funktionalitet och innehåll. Med hjälp av funktionella kakor kommer vår webbplats ihåg dina val (till exempel ditt språkval). Användaren kan, om hen så önskar, avaktivera kakorna i inställningarna för sin webbläsare. Vi kan dock inte garantera att en korrekt funktion av våra plattformar om kakorna avaktiveras, eftersom kakor kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera på vederbörligt sätt.

[Vi använder även kakor från tredje parter för analys av trafiken på vår webbplats och för att rikta in reklamen på tredje parters webbplatser. Vi administrerar inte funktionen av dessa kakor.]

 

Sociala pluginprogram

[Vår webbplats kan innehålla länkar till sociala medier. Om du redan har ett konto i en social medietjänst kan den aktuella tjänsten eventuellt identifiera dig utifrån detta innehåll eller besöket på tjänstens sida. Du kan identifieras med hjälp av sådant innehåll även om du inte är en registrerad användare av den aktuella sociala medietjänsten. Du får mer information om sekretesspraxis för sociala medier i den i frågavarande tjänsteleverantörens servicevillkor och integritetspolicy.

Om du vill, kan du förbjuda insamling av uppgifter avsedda för riktad reklam (t.ex. Facebook-pixeln). Du kan göra detta till exempel på webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/fi/.

 

Utlämnande av uppgifter

Vi lämnar inte ut uppgifter för parter utanför vår organisation. Vi använder de uppgifter som samlas in enbart på de sätt som specificeras i denna Integritetspolicy. Endast sådana anställda hos oss som behöver vissa uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har rätt att få tillgång till de aktuella uppgifterna.
Uppgifter lämnas ut endast med användarens samtycke eller om lagen förpliktar till detta.

 

Kontaktuppgifter och förändringar

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den [12.10.2017]. Vi förbehåller oss rätten att ändra den praxis för datasäkerheten som beskrivs här och att uppdatera Integritetspolicyn därefter. Du kan vända dig i alla frågor kring Integritetspolicyn eller användningen av kakor till:

Lakea Oy
Koulukatu 22
60100 Seinäjoki
info@lakea.fi