Den nya adressen till vårt Vasa-kontor är 13.1. från Företagaregatan 17, Vasa

Nyheter

Den nya adressen till vårt Vasa-kontor är 13.1. från Företagaregatan 17, Vasa

Lakeas kontor i Vasa flyttar till en ny plats den 13 Januari 2020 under renoveringstiden.

Lakea Oy / Vasa
Företagaregatan 17
65380 Vasa

Vårt kontor ligger på tredje våningen i Futura I.

Vällkommen!