Lakea resident meddelande 5|2023

Nyheter

Lakea resident meddelande 5|2023

Festen kommer – var uppmärksam på dina grannar också

Fester är också en del av livet! Det är artigt att informera grannarna om dem i förväg. Ta hänsyn till ordningsreglerna i ditt hus och se till att bottendörren förblir låst.
 

Vad ska man göra om grannens fest blir en störning?

Om din granne orsakar en ständig störning, till exempel med högt musik eller högljudda fester, kan ärendet ingripas. Vid allvarliga situationer kontakta polisen. Annars kan du kontakta disponenten.
 

Hur och var kan du grilla i lägenhetskomplexet

Grillsäsongen har börjat! Du kan grilla på din egen balkong med elgrill, så länge det inte medför brandsäkerhetsrisk eller orimligt olägenhet för grannarna.

Kom ihåg att öppen eld och engångsgrillar är förbjudna på balkongen.

Finns det en grillbod eller annan avsedd plats för grillning på din bostadsrättsgård, håll den ren även för nästa användare.
 

Återvinn ordentligt i ditt sommarkök också!

Tomma,renaochtorraförpackningaroch engångsbehållare är återvinningsbara. Om det inte räcker med en snabb sköljning med kallt vatten eller en avtorkning med till exempel en använd servett för att rengöra behållaren, lägg förpackningen i blandavfall eller bränbart avfall. Det tomma och torra korvförpackningsomslaget i plast och köttlådan sorteras i plastförpackningar.

Metalllock och kapsyler, burkar, aluminiumfolier och -containrar och aluminiumskydd för ljus hör däremot till metallavfall.

Rätt slutadress för skjulmyggmedel och medel är sorteringsstationen.
 

Silverfisk rör sig med kartongerna

Silverfisk, en släkting till långsprötad silverfisk, är redan vanlig i finska hem. Larver sprider sig vanligtvis från ett hus till ett annat med kartonger, både under en flytt och även som hackgäst vid näthandelsbeställningar. Inne i hyreshuset passerar de från en lägenhet till en annan genom luckor i strukturerna.

Ta omedelbart tomma flyttkartonger och kartong från nätbutiksbeställningar till papperskorgen utanför. Möblerna och mattorna som köps på loppis bör också dammsugas noggrant, så att objudna gäster inte följer med.
 

Handbok för boende, Lakea Living

Vem ska jag kontakta, när

Kontaktuppgifter

 

Solig sommar!