Vem ska jag kontakta, när

Fastighetsskötsel, disponent eller någon annan.

Vem ska jag kontakta, när

Ett omfattande paket med anvisningar om boende hittar du i vårt bibliotek med anvisningar.

När jag bor i ett lakea-hem

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Användarkoder för elektroniska tjänster

Användarkoder

Beställning av handlingar, disponentintyg osv.

Beställning av handlingar

Borttappad nyckel och öppnande av dörr

Nycklar

Vattenskada och andra allvarliga problem och säkerhetsbrister

Anmäl allvarliga fel och säkerhetsbrister som upptäckts i fastigheten och bostaden utan dröjsmål till servicebolaget och disponenten. Meddela också hyresvärden om saken.

Bostaden ska repareras

Om toalettstolen eller vattenkranen läcker, ett fönster är trasigt, avloppet är blockerat, kylskåpet inte fungerar eller om det finns något annat motsvarande fel i din bostad, kontakta fastighetsskötseln.

Problem med temperaturen i bostaden

Lämmitys

Grannar stör eller bullrar oavbrutet

Om grannens beteende orsakar kontinuerliga störningar t.Ex. På grund av musik med högt ljud, pågående hundskall eller på något annat motsvarande sätt, kan man ingripa i sådant beteende. Kontakta din disponent skriftligt och ange vad som har hänt. Disponenten utreder saken och den störande ges vid behov en anmärkning. Om trakasserierna fortsätter, ges den som trakasserar en varning. Om trakasserierna fortsätter kan den sista åtgärden vara att säga upp hyresförhållandet eller att ta över ägarbostaden.

Avfallskärl överfyllda

Om avfallskärlen är överfyllda och det enligt vad du vet är länge till nästa tömning, kontakta disponenten.

El- eller vattenavbrott

Störningar i boendet

Bristande skötsel av gårdsområdet och fastigheten

Om snöarbetena har skötts bristfälligt, gården är hal, gräsmattan ovårdad, det finns skräp på gården eller ytterdörren inte stängs, kontakta fastighetsskötseln. Du kan dessutom meddela brister till disponenten, som kontrollerar att uppgifterna som överenskommits med servicebolaget blir utförda i tid.

Felparkerad bil på gården och felparkeringsavgifter

Bilplatser och parkering

Brottslig verksamhet i ditt hus

Om du misstänker att det sker brottslig verksamhet i huset där du bor, t.Ex. Förmedling av narkotika, kontakta alltid polisen.

Förfrågningar avseende betalningar

Kontakta bokföraren eller hyreskontrollen.

Hur meddelar jag om ändring av boende?

Boendeuppgifter och flyttningsanmälningar

Ändring av namn på dörr och trapptavla

Om du har meddelat om ändring av boende med en flyttningsanmälan, ser vi till namnändringarna för din del.

Bastutider

Bastutider

Hyrning och köp av parkeringsplatser

Bilplatser och parkering

Uppsägning av hyresavtalet, uppsägning av ett omaksi-avtal

Uppsägning av avtal

Renoveringar och ändringsarbeten utförda av aktieägaren

Renoveringar

Anmälan om ändringsarbete

Frågor om Omaksi-avtal

Kontakta din bostadsförsäljare. Du hittar också information i vår guide om Omaksi-hem.

Omaksi-hem

Tillstånd till vidareuthyrning under omaksi-avtal

Kontakta din disponent.

Lainan poismaksut, osakasmerkinnät, vastikepankkisiirrot

Kontakta din disponent.