Hyresgäst hos lakea

Hyresbetalningar, ekanaler till servicen osv.

Hyresgäst hos lakea

Tjänsten Min yta

Boendeportalen min yta är hyresgästernas personliga kommunikationskanal till disponentbyrån, bokföringen/hyreskontrollen och hyresförmedlingen. I tjänsten hittar du kontaktuppgifter för bl.A. Disponenten och servicebolaget. Du ser också läget för dina hyresbetalningar i tjänsten. Du kan lämna meddelanden och meddela ändringar avseende de boende.

Min yta

Anvisningar för att skaffa användarkoder hittar du här.

Direkta kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Om du inte kan uträtta ärenden via vår tjänst min yta, finns blanketter också på vår webbplats.

Uppsägningsblankett för hyresavtal

Avläsning av vattenmätare

Mer anvisningar om boende finns under:

När jag bor i ett Lakea-hem