Aktieägare och husbolagets förvaltning

Egen ekonomi, beställning av handlingar, service osv.

Aktieägare och husbolagets förvaltning

Tjänsten Min yta

Boendeportalen min yta är en personlig kanal för aktieägare och de boende i husbolag, till disponentbyrån och bokföringen. I tjänsten hittar du kontaktuppgifter för bl.A. Disponenten och servicebolaget. I avsnittet för egen ekonomi ser du betalda och framtida fakturor. Tjänsten omfattar också meddelanden och en databank. Under punkten för att ta kontakt, kan du kontakta disponenten och bokföraren. Du kan också anmäla ändringsarbeten och lämna en flyttningsanmälan i tjänsten.

Min yta

Anvisningar för att skaffa användarkoder hittar du här.
Användarkoder

Beställning av handlingar, disponentintyg osv.

Beställning av handlingar

Direkta kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Om du inte kan uträtta ärenden via vår tjänst min yta, finns blanketter också på vår webbplats.

Flyttningsanmälan

Ändringsarbete

Avläsning av vattenmätare

Mer anvisningar om boende finns under länken
När jag bor i ett Lakea-hem