Omaksi-kund

Kommunikationskanaler för service, försäljning av Omaksi-hem, hyresläget för Omaksi-hem osv.

Omaksi-kund

Tjänsten Min yta

Boendeportalen min yta är hyresgästernas personliga kommunikationskanal till disponentbyrån, bokföringen och omaksi-försäljning. I tjänsten hittar du kontaktuppgifter för bl.A. Disponenten och servicebolaget. Du ser också din betalningssituation i tjänsten. Du kan också anmäla ändringsarbeten och lämna en flyttningsanmälan i tjänsten.

Min yta

Anvisningar för att skaffa användarkoder hittar du här.

Beställning av handlingar, disponentintyg osv.

Beställning av handlingar

Direkta kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Om du inte kan uträtta ärenden via vår tjänst min yta, finns blanketter också på vår webbplats.

Flyttningsanmälan

Avläsning av vattenmätare

Mer anvisningar om boende finns under:

När jag bor i ett Lakea-hem