Yhteiset tilat ja piha-alue

Yhteiset tilat lisäävät asumisen väljyyttä.

Yhteiset tilat ja piha-alue

Taloyhtiöissä on kaikille asukkaille yhteisiä tiloja, kuten porraskäytäviä varastoja, pesutupia ja kerhohuoneita. Muistathan huolehtia omalta osaltasi näiden tilojen siisteydestä. Noudata myös ohjeita, joita näiden käytöstä on annettu. Tämä takaa sekä tilojen viihtyisyyden että kaikkien asukkaiden turvallisen asumisen.

Tarpeeton oleskelu yhteisissä tiloissa ei ole sallittua ja niissä on vältettävä metelöintiä. Asukas on velvollinen siistimään jälkensä yhteisistä tiloista. Lukituista ovista kuljettaessa on huolehdittava, että ovet lukkiutuvat uudelleen.

Tulenarkoja aineita ei saa säilyttää sisätiloissa.

Porrashuone ja käytävät 

Porrashuoneessa ja käytävillä ei saa säilyttää tavaroita paloturvallisuuden vuoksi, ei edes lastenvaunuja.

Saunaosasto 

Monissa taloissa on asukkaiden käytössä oleva yhteinen saunatila, josta voit varata oman vuoron käyttöösi. Jätä saunatilat siistiin kuntoon seuraavaa saunojaa varten. Laudeliinojen käyttö saunassa on myös suotavaa. Jos huomaat turvallisuuteen liittyviä puutteita tai vikoja, ota yhteys kiinteistöhuoltoon.

Lisätietoja saunavuorojen varaamisesta:

Saunavuorot

Pesutupa ja kuivaushuone

Monissa taloissa on pesutupa ja kuivaushuone ja niiden käyttö on talon asukkaille talosta riippuen joko maksullista tai maksutonta. Varausohjeet sekä koneiden käyttöohjeet löytyvät pesutuvasta ja kuivaushuoneista tai talon ilmoitustaululta. Mattoja ei voi pestä pesutuvassa, sillä pesukoneet ja kuivausrummut eivät kestä märkien mattojen painoa. Pesutupa on tarkoitettu ainoastaan talon vakituisten asukkaiden käyttöön.

Kerhohuone, askarteluhuone, verstas ja muut tilat

Eri taloissa on erilaisia yhteisiä tiloja. Kullakin talolla on omat käytänteet tilojen varauksista ja käyttöohjeista.

Jätäthän tilat siistiin kuntoon seuraavaa käyttäjää varten.

Varastot

Varastot sijaitsevat yleensä joko kellarikerroksessa, ensimmäisessä kerroksessa tai erillisessä varastorakennuksessa.

Lisätietoja varastoista:

Varastot

Piha-alue

Siisteys
Pidä huolta yhteisistä piha-alueista siten, ettet vahingoita kasvillisuutta, nurmialueita, pihakalusteita tai lasten leikkivälineitä. Yhteisen viihtyvyyden vuoksi vie roskat jäteastioihin, etenkin tupakantumpit.

Eläimet

Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet eivät saa häiritä talon muita asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttamisen pitää tapahtua niin, että ne eivät likaa pihapiiriä. Ulkoiluttaminen lasten leikkeihin varatuilla alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä on kielletty. Lemmikit on vietävä tarpeilleen piha-alueen ulkopuolelle.

Lintujen ruokkiminen ei ole sallittua piha-alueilla, koska ruokintajätteet houkuttelevat jyrsijöitä paikalle.

Pysäköinti

Noudata piha-alueelle asetettuja liikenneopasteita ja pysäköintirajoituksia. Ajoneuvoilla ei saa tarpeettomasti ajaa piha-alueella. Mikäli pihalle ajaminen on tarpeellista poikkeustapauksissa, kuten muuton yhteydessä, ole erityisen varovainen.

Pysäköi autosi vain asukkaille sallituille autopaikoille.

Väärin pysäköity auto voi estää kiireellisen pelastustoimenpiteen, kiinteistönhoitotyön tai muun tärkeän tehtävän. Se voi myös johtaa pysäköintivirhemaksuun tai pysäköinninvalvontamaksuun.

Selvitä vieraspysäköinnin sijainti ja anna vieraillesi ennalta ohjeet oikeasta pysäköinnistä. Vieraspaikat on tarkoitettu asukkaiden vieraiden tilapäiseen pysäköintiin.

Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty. Älä jätä sähköjohtoja roikkumaan parkkipaikan lämmityspistokkeisiin. Älä ota ulkona oleviin sähkölaitteisiin virtaa sisätiloista.