Gemensamma utrymmen och gårdsområden

Gemensamma utrymmen ger boendet mer plats.

Gemensamma utrymmen och gårdsområden

Husbolagen har gemensamma lokaler för alla boende, såsom trapphus, förråd, tvättstugor och klubbrum. Kom ihåg att se till att lokalerna hålls snygga. Följ även anvisningarna om hur de ska användas. Detta garanterar såväl trivseln i lokalerna som tryggt boende för alla invånare.

Onödig vistelse i de gemensamma lokalerna är inte tillåten och buller ska undvikas. Den boende är skyldig att städa upp efter sig i gemensamma lokaler. När man går genom låsta dörrar ska man se till att de låses på nytt.

Eldfarliga ämnen får inte förvaras inomhus.

Trapphus och korridorer

I trapphus och korridorer får man inte förvara saker på grund av brandsäkerheten, inte ens barnvagnar.

Bastuavdelning

Många hus har en för de boende gemensam bastulokal där du kan boka tider för eget bruk. Lämna bastulokalen i skick för nästa bastubadare. Det är önskvärt att sitthanddukar används i bastun. Om du upptäcker brister eller fel i säkerheten, kontakta fastighetsskötseln.

Mer uppgifter om bokning av bastutider

Bastutider

Tvättstuga och torkrum

Många hus har en tvättstuga och ett torkrum som är antingen avgiftsbelagda eller avgiftsfria för de boende i huset, beroende på huset. Anvisningarna för bokning av tid respektive användning av maskinerna finns i tvättstugan och torkrummen, eller på husets anslagstavla. Mattor kan inte tvättas i tvättstugan, eftersom tvättmaskiner och torktumlare inte tål vikten av våta mattor. Tvättstugan är endast avsedd för fast bosatta invånare i huset.

Klubbrum, hobbyrum, verkstad och andra lokaler

Olika hus har olika gemensamma lokaler. Varje hus har egen praxis när det gäller bokning av lokaler och bruksanvisningar för dem.

Lämna lokalerna i skick för nästa användare.

Förråd

Förråden finns vanligen antingen på källarvåningen, första våningen eller i en separat förrådsbyggnad.

Mer information om förråd

Förråd

Gårdsområdet

Prydlighet

Sköt om gemensamma gårdsområden så att du inte skadar växtlighet, gräsmattor, utemöbler eller barnleksaker. För den gemensamma trivselns skull, ska man föra sopor och särskilt cigarettfimpar till sopkärlen.

Djur

Utanför lägenheterna får husdjuren inte störa andra invånare i huset. Rastande av husdjur ska ske så att de inte smutsar ner gården. Det är förbjudet att rasta djur på områden som reserverats för barnlekar eller i deras omedelbara närhet. Sällskapsdjuren ska utföra sina behov utanför gårdsplanen.

Fåglar får inte matas på gården, eftersom matrester lockar gnagare till platsen.

Parkering

Följ trafikskyltarna och parkeringsbegränsningarna på gårdsområdet. Fordon får inte onödigt köras på gårdsområdet. Om det i undantagsfall är nödvändigt att köra in på gården, till exempel vid flyttning, var särskilt försiktig.

Parkera din bil endast på sådana bilplatser som är tillåtna för de boende.

En bil som parkerats fel kan förhindra brådskande räddningsåtgärder, arbeten för fastighetsskötsel eller andra viktiga uppgifter. Det kan också leda till en felparkeringsavgift eller en tillsynsavgift för parkeringsövervakning.

Ta reda på var gästparkeringen finns och ge dina gäster anvisningar på förhand om rätt parkering. Gästplatserna är avsedda för tillfällig parkering för gäster.

Det är förbjudet att låta bilar onödigt gå på tomgång. Lämna inte elkablar i parkeringsplatsens uppvärmningskontakter. Led inte ström från utrymmen inomhus till elektriska apparater utomhus.