Hushållsapparater

Vad är bra att veta om installation av hushållsapparater?

Hushållsapparater

Disk- och tvättmaskiner

Beställ alltid monteringen av dessa maskiner av en yrkesperson så att anslutningarna görs rätt och så att vattenskador undviks. Vid monteringen ska ett läckageskydd placeras under diskmaskinen. Kontrollera med disponenten hur installationen ska göras.

Stäng vattenkranen till disk- och tvättmaskinen efter användning.

När du flyttar bort, sätt luckor och skåp tillbaka på plats om du har tagit dem loss, t. Ex. För diskmaskinen.

Kylskåp och frys

Kylskåpet och frysen bör rengöras och avfrostas regelbundet. Justera temperaturen i kylskåp till + 4 eller + 5 °C och i frysen till -19 eller -20 °C.