Förråd

Vilka saker ska förvaras i vilka förråd.

Förråd

Förråden finns vanligen antingen på källarplanet, första våningen eller i en separat förrådsbyggnad. Din hyresförmedlare eller bostadsförsäljare ger närmare uppgifter om förråden.

På grund av brandsäkerheten får brännbara vätskor, gaser eller explosiva ämnen inte förvaras i förråden.

Lösöre

Bostadsspecifika förråd har oftast samma nummer som respektive bostad. Kom ihåg att skaffa ett lås till ditt förråd och att låsa det. Det är skäl att inte att förvara sådana värdefulla saker i förrådet som lockar inbrottstjuvar.

Du kan normalt förvara en serie bildäck i ditt förråd.

Cykelförråd, förråd för friluftsutrustning

Det lönar sig att förvara cyklar och friluftsredskap i förråden för dem för att stölder ska kunna förebyggas. Kom ihåg att låsa dörrarna.

Det lönar sig också att utnyttja rummets fästanordningar, då rymmer förråden saker bättre.

Det vore bra att lagra säsongartad friluftsutrustning enligt årstiden, t.Ex. Pulkor på sommaren i ditt eget förråd och på vintern i förrådet för friluftsutrustning.

Barnvagnar, rollatorer och andra motsvarande föremål ska förvaras i lägenheten eller i ett förråd för dem. De får inte förvaras i trapphuset eller i korridorer.

Vem ska ersätta om mina saker försvinner från förråden?

Sakerna i förråden omfattas av ens egen hemförsäkring.