Användarkoder

Hur du får koder för våra elektroniska tjänster.

Användarkoder

Hyresgäst hos Lakea och hyresgäst i Omaksi-hem

I lakeas tjänst min yta kan du hantera alla ärenden kring ditt kundförhållande. Detta förutsätter att du har ett gällande hyresavtal eller omaksi-avtal med lakea. Skapandet av användarkoder sker tryggt genom stark autentisering.

Min yta

Aktieägare och husbolagets förvaltning

I lakeas tjänst min yta kan du hantera alla ärenden kring ditt kundförhållande. Detta förutsätter att disponenten har din e-postadress. Ange din e-postadress på inloggningssidan i det fält som är reserverat för den och klicka på logga in. Du får en sifferkod till din e-post som ska anges i boendeportalen.

Min yta