Användarkoder

Hur du får koder för våra elektroniska tjänster.

Användarkoder

Hyresgäst hos Lakea och hyresgäst i Omaksi-hem

I lakeas tjänst min yta kan du hantera alla ärenden kring ditt kundförhållande. Detta förutsätter att du har ett gällande hyresavtal eller omaksi-avtal med lakea. Skapandet av användarkoder sker tryggt genom stark autentisering.

Min yta

Det finns en särskild applikation för mobilanvändning, lakealiving, som du kan ladda ner från appbutikerna. Lakea skickar automatiskt en kallelsekod för användning av programmet till din e-post.

Aktieägare och husbolagets förvaltning

I lakeas tjänst min yta kan du hantera alla ärenden kring ditt kundförhållande. Detta förutsätter att disponenten har din e-postadress. Ange din e-postadress på inloggningssidan i det fält som är reserverat för den och klicka på logga in. Du får en sifferkod till din e-post som ska anges i boendeportalen.

Min yta