Hissar

Vad ska man göra om man fastnar i en hiss?

Hissar

Följ belastningsbegränsningarna och bruksanvisningarna för hissen.

Om du fastnar i hissen

Om du fastnar i hissen mellan våningarna, tryck på hissens larmknapp i enlighet med hissens anvisningar. Larmet går till en jourstation som alarmerar hisservice till platsen. Vänta lugnt tills teknikern kommer. Hissen är konstruerad så att den inte kan rasa ned. Det finns ventilationsöppningar i hissen, det finns ingen risk att luften tar slut.

Bränder eller andra risksituationer

Under en eldsvåda eller någon annan exceptionell situation får hissar inte användas.

Om du upptäcker fel eller funktionsstörningar i hissen, ange genast detta för disponenten.