Fästen och persienner

När du inreder ditt hus, var försiktig med elledningar och rör när du fäster på väggen.

Fästen och persienner

Beakta olika vägg- och takmaterial när du fäster anordningar så att fästena är säkra och prydliga. Du hittar oftast information om materialen i din bostad i din egen bostadsmapp.

Golvvärme

Om du har golvvärme i din bostad, är det inte tillåtet att borra, spika eller såga i golvet i din bostad.

Elledningar

Borra eller spika inte kring el- och datauttag och strömbrytare. Man ska också se upp för de ledningar i väggar som går till eluttag och strömbrytare.De finns oftast ovanför eller under uttag och brytare.

Vattenisolering i tvättrum

I tvättrum ska fästen göras med eftertanke, eftersom hålet för fästet punkterar vattenisoleringen i väggen. Det rekommenderas att man för lätta föremål använder olika slags fästen med tejp. Om hål borras för fästen ska hålet och fästet tätas med sanitetssilikon så att stänkvatten inte leds in i väggkonstruktionen genom hålet.

Vatten-, avlopps- och ventilationsrör

Nära vattenpunkter i kök, tvättrum m.M. Kan det också finnas kanaler strax under väggytan. Vatten-, avlopps- och ventilationsrör är dragna i kanalerna, och det är mycket viktigt att man inte lägger fästen mot dem, då ledningar i kanalen kan gå sönder. Kontrollera läget av kanaler i bottenplanen eller med disponenten vid behov.

Väggar och tak

Du kan montera lätta, mindre fästen i väggarna och taket. Montera fästen som är lämpliga för materialet i väggen eller taket. Mer information om metoder, som är lämpliga för fäste på olika ytor, får du av försäljarna av fästen. Bostadsmappen innehåller uppgifter om ytmaterial i din bostad.

Kakelytor

Fästen på kakelväggar läggs i fogarna mellan kaklen med ett så litet borrbett att det inte finns risk för all kaklet går sönder.

Persienner och rullgardiner

Du kan utan tillstånd montera persienner och rullgardiner på egen bekostnad. Spackla hålen och måla fönsterramen, om du när du flyttar tar bort persienner och rullgardiner som du själv köpt. Du kan också lämna dem i lägenheten. Persienner och rullgardiner som lämnats kvar i bostäderna gottgörs inte.