Bastutider

I många hus finns det en gemensam bastulokal för de boende.

Bastutider

Systemen för bokning av bastu är specifika för respektive hus, liksom även huruvida bastun beläggs med en avgift eller är avgiftsfri. Lämna bastulokalen i skick för nästa bastubadare. Det är önskvärt att sitthanddukar används i bastun.

Hyresgästen kan be sin hyresförmedlare ge närmare information om bastulokaler och -tider.

Online tjänster

Kontakt uthyrning

Bostadsägare och hyresgäster i Omaksi-hem kan be disponenten ge närmare information om bastulokaler och -tider.

Online tjänster

Kontakt disponentskap