Störningar i boende

Ibland löper boendet inte bra till vardags och överraskningar och olägenheter av olika slag inträffar.

Störningar i boende

Avbrott i distributionen av el, vatten och värme

Planerade avbrott i distributionen

Planerade avbrott anmäls i allmänhet i förväg. Ha beredskap för dessa avbrott och ficklampor och ljus på lager och reservera dricksvatten för matlagning. Om värmedistributionen avbryts ska du varken vädra eller onödigt slösa med värmen. Öppna inte dörren till kylskåp och frysar vid elavbrott.

Oväntade avbrott

Kontakta servicebolaget vid oväntade avbrott. Servicebolagets uppgifter hittar du i trappan och i den elektroniska tjänsten Min yta.

Online tjänster

Läget för avbrott i distributionen kan oftast kontrolleras på webbplatsen för det lokala elbolaget, vattentjänstverket eller värmedistributionsbolaget.

En riksomfattande elavbrottskarta hittar du här:

Elektrisk störningskartlänk

Ordningsstörningar

Normal ljud hör livet till, man kan besöka toaletten eller ta en dusch även på nätter, och grannens barn kan vakna tidigt på morgonen. Även fester får ordnas, men det är artigt att på förhand informera grannarna om dem.

Om grannens beteende orsakar fortgående störningar t.Ex. Med hög musik, oavbrutna hundskall eller på något annat motsvarande sätt, kan man ingripa i sådant beteende. Kontakta din disponent skriftligt och meddela vad som har hänt. Disponenten utreder saken och den störande ges vid behov en anmärkning. Om trakasserierna fortsätter, ges den som trakasserar en varning. Om trakasserierna fortsätter kan den sista metoden vara att säga upp hyresförhållandet eller att ta över ägarbostaden.

Online tjänster

Om du misstänker att det sker någon brottslig verksamhet i ditt hus, t.Ex. Förmedling av narkotika, kontakta alltid polisen.

Skadedjur

Skadegörare är ett sällsynt problem, men de förekommer också tidvis. Oftast är det också svårt att göra sig av med dem. De skadedjur som bor i fastigheten är oftast möss och råttor. Löss trivs i möbler och sängkläder, klädmalar i textilier. Många skadedjur trivs också i köksskåp med torrlivsmedel.

Skadegörare är ett stort problem eftersom de lätt överförs från en bostad till en annan. Ibland måste möbler förstöras och ibland måste till och med hela byggnaden saneras.

Meddela genast servicebolaget om du observerar en eventuell skadegörare.

Servicebolagets uppgifter hittar du i trappan och i den elektroniska tjänsten Min yta.

Online tjänster