Webbförbindelse

Internetförbindelsen hör nästan utan undantag till varje bostad.

Webbförbindelse

Det är oftast möjligt att höja internetanslutningars hastighet genom att avtala med tjänsteleverantören på egen bekostnad.

Om du vill ha en trådlös internetanslutning till din bostad, kan du skaffa en separat router för ändamålet.

Internetförbindelsen kräver aktivering. Anvisningar om aktivering och registrering hittar du i bostadsmappen eller i den elektroniska tjänsten min yta.

I problemsituationer ska du i första hand kontakta din egen operatör som du har ingått avtal med. Kontakta husets disponent om problemet inte kan lösas.