Uppvärmning

En lämplig rumstemperatur ökar boendetrivseln.

Uppvärmning

Temperatur

Lämplig temperatur i vistelseutrymmen är ca 20–22 grader och i sovrum en eller två grader svalare.

Temperaturen i hemmet regleras med termostat antingen i batterier eller på väggen. Om du täcker batteritermostat över med gardiner eller möbler fungerar det inte rätt.

Håll alltid batterierna i tvättrum öppna så att utrymmena torkar bättre efter att man har duschat eller badat. Håll också golvvärmen i tvättrum alltid på, eftersom den dels gör golvet torrare, dels förhindrar uppkomsten av fuktskador.

Justering av uppvärmningsnätet i nya hus

I nya hus sker justeringen och balanseringen av uppvärmningsnätet under den första vintern. Innan justeringarna har tagits i bruk fungerar uppvärmningen inte helt planenligt.

När ska jag kontakta servicen?

Kontakta servicen om det trots omsorgsfull justering av termostat ständigt är för kallt eller varmt i ditt hem.

Servicebolaget tar vid behov hand om luftning av element med vattencirkulation, om de inte värms upp helt och hållet utan bara delvis. Kontakta också servicen om ett element med vattencirkulation sorlar om det rinner vatten ur elementet eller ventilen.

Uppgifterna om servicebolaget hittar du i trappan eller i den elektroniska tjänsten Min yta.

Online tjänster