Uppgifter om boende samt flyttningsanmälningar

Om en ny boende flyttar till eller bort från din bostad, gör en flyttningsanmälan

Uppgifter om boende samt flyttningsanmälningar

Meddela oss uppgifter om de boende som flyttar till din bostad och även om de som flyttar bort.

Uppgifterna ska dessutom lämnas till myndigheten för befolkningsdata elektroniskt via webbtjänsten: www.muuttoilmoitus.fi eller på en pappersblankett.

Hyresgäst

Meddela din hyresförmedlare om ändringar av de boende.

Hyresgäst, om din hyresvärd inte är Lakea

Om din hyresvärd inte är lakea, utan en aktieägare i ett hus där lakea är disponent, meddela din hyresvärd om ändringar av de boende och be denne underrätta lakeas disponent.

Bostadsägare och hyresgäst i Omaksi-hem

Meddela disponenten om ändringar av de boende. Kom ihåg att också meddela ändringar i dina hyresgästers uppgifter.

Vi rekommenderar att anmäla om ändringar av de boende elektroniskt via tjänsten Min yta.

Online tjänster

Kontakt disponentskap

Kontakt uthyrning

Flyttningsanmälan