Balkonger och terrasser

Man bör även sköta balkongen väl.

Balkonger och terrasser

Balkongen och terrassen ger boendet fler trivsamma kvadratmeter, såvida du minns att se till vissa saker.

Balkongglas

Balkongglasen ska fästas omsorgsfullt så att vinden inte söndrar dem.

Håll balkongglasen stängda på vintern. Då sparar du värme, och hindrar snö och vatten från att skada balkongen. Om glassystemet har is, öppna glasen försiktigt för att undvika skador.

På sommaren är det bra att hålla balkongglasen öppna så att balkongen inte blir het i solskenet.

El

En elektrisk kabel får inte dras ut på balkongen från ett ojordat eluttag inomhus.

Inredning

Blomsterlådor på balkongen ska placeras på insidan av räcken. Upphängning på utsidan orsakar farliga situationer. Marschaller får inte brännas på balkongen. Lämna inte ljus att brinna utan övervakning.

Rengöring och underhåll

Rengör också balkongen regelbundet.

Håll vägarna för vattenavrinning öppna. Detta förebygger mot vattenskador på balkongens konstruktioner.

Avlägsna snö, löv och annat skräp regelbundet från balkongens golv. Kasta inte snö och skräp från balkongen ner på gården utan ta skräpet till soporna och häll smält snö i avloppet eller bär snön utanför till gården om det är möjligt.

Balkongens glasytor och lister rengörs med vatten och neutrala rengöringsmedel.