Bilplatser och parkering

Hur kan du parkera och vad ska du göra om du behöver en bilplats?

Bilplatser och parkering

Parkering

Följ trafikskyltarna och parkeringsbegränsningarna på gårdsområdet. Fordon får inte onödigt köras på gårdsområdet. Om det i undantagsfall är nödvändigt att köra in på gården, till exempel vid flyttning, var särskilt försiktig.

Parkera din bil endast på sådana bilplatser som är tillåtna för de boende. En bil som parkerats fel kan förhindra brådskande räddningsåtgärder, arbeten för fastighetsskötsel eller andra viktiga uppgifter.

Ta reda på var gästparkeringen finns och ge dina gäster anvisningar på förhand om rätt parkering. Gästplatserna är avsedda för tillfällig parkering för gäster.

Det är förbjudet att låta bilar onödigt gå på tomgång. Lämna inte elkablar i parkeringsplatsens uppvärmningskontakter. Led inte ström från utrymmen inomhus till elektriska apparater utomhus.

Felaktig parkering

Om parkeringen på din fastighet övervakas av ett parkeringsövervakningsföretag, sörjer det för felparkeringar. Fel parkering leder också till felparkeringsavgift eller en avgift för övervakning av parkeringen.

Om parkeringen vid ditt hus inte övervakas separat, kan du kontakta din disponent, om du upptäcker upprepad felparkering eller parkering som kan förhindra räddningsåtgärder.

Felparkeringsavgifter

Kontakta parkeringsföretaget direkt om du anser att du har fått en omotiverad felparkeringsavgift. Övervakningsföretagets uppgifter finns intill parkeringsplatsen.

Om du behöver en bilplats

En hyresgäst kan reservera en bilplats hos sin hyresförmedlare. Om du behöver en uppvärmningsmöjlighet för din bil, be också hyresförmedlare om nyckeln till värmeeluttaget. Förvara nyckeln omsorgsfullt och återlämna den när du flyttar bort.

Den som köper en bostad kan fråga sin bostadsförmedlare om platser som säljs eller hyrs ut. Din bostadsförsäljare ger dig nycklar och ytterligare anvisningarna när du får en bilplats.

En hyresgäst i Omaksi-hem kan fråga sin bostadsförsäljare om Omaksi-avtalsplatser eller hyrda platser. Din bostadsförsäljare ger dig nycklar och ytterligare anvisningarna när du får en bilplats.

Om du behöver en laddstation för elbil, kan du fråga din hyresförmedlare eller bostadsförsäljare om möjligheten att ladda. Om en laddstation inte finns, kontakta disponenten i frågor kring anskaffningen.

Online tjänster

Kontakt disponentskap

Kontakt uthyrning