Säkerhet och räddningsplan

Vi ser till vår gemensamma säkerhet.

Säkerhet och räddningsplan

Nödnummer 112

Räddningsplan

Uppgifterna om fastighetens räddningsplan finns på olika ställen i olika fastigheter. Planen kan finnas bl.A. På en elektronisk trapptavla, en anslagstavla eller i den elektroniska tjänsten min yta.

Brandsäkerheten kan ökas på följande sätt:

Elektriska apparater
Se till att lampor inte vidrör brännbart material. Var också försiktig med halogenlampor, som lätt blir heta.

Lämna inte elektriska apparater, såsom hushållsmaskiner eller strykjärn, påslagna utan övervakning. Ta stickkontakter ur väggkontakter för semestern men kom ihåg att lämna kablarna till kylapparater på plats.

Placera elektriska apparater i hemmet så att de ventileras överallt. Dammsug damm bakom kylanordningarna några gånger om året och rengör också andra elektriska anordningar regelbundet. Förvara ingenting ovanför spisen.

Skaffa endast ce-märkta elektriska apparater. Använd inte defekta elektriska apparater. Elinstallationer och elreparationer får endast utföras av yrkesfolk i branschen.

Disk- och tvättmaskiner

Stäng vattenkranen till disk- och tvättmaskinen efter användning. Lämna dem inte öppna utan kontroll. Beställ alltid monteringen av dessa maskiner av en yrkesperson så att anslutningarna görs rätt och vattenskador undviks. Vid monteringen ska ett läckageskydd placeras under diskmaskinen. Kontrollera med disponenten hur installationen ska göras.

Brandfarliga föremål

Placera ljusen säkert så att de inte kan falla, eller flamma upp om de står för tätt. Lämna inte ljus att brinna utan övervakning. Marschaller får inte brännas på balkongen. Rökning får endast ske där reglerna för ditt hus tillåter det.

Grillning

Använd endast elgrill på balkongen för brandsäkerheten.

Fönster

Se till att barn, djur eller föremål inte kan falla ut från öppna fönster. Öppna inte stora fönster, till exempel för tvätt, om vinden är stark. Stäng alltid stora fönster för natten och när du lämnar bostaden.

Bastu

Torka inte kläder i bastun och förvara inte extra saker där. Om aggregatet slår på, t.Ex. På grund av ett tekniskt fel, kan följderna vara livshotande, om det finns lättantändliga material i närheten av det.

Utomhus

Lämna inga elledningar i parkeringsplatsens uppvärmningspunkter. Ta inte ström från utrymmen inomhus till elektriska apparater utomhus.

Brandvarnare

Lagen om räddningsväsendet förutsätter att det i varje bostad ska finnas en brandvarnare för varje påbörjad 60 boendekvadratmeter. I nyare hus fungerar brandvarnaren med nätström från elnätet och de har en batterisäkring för elavbrott. Skaffa tillräckligt många brandvarnare, om huset inte tillhandahåller dem. Montera brandvarnaren mitt i taket i sovrum, vardagsrum och hallen. Kontrollera brandvarnarnas skick regelbundet och byt batterier vid behov.

Allmänna utrymmen

Det är särskilt viktigt att brandsäkerhetsbestämmelserna iakttas när gemensamma utrymmen används. Lämna aldrig saker i trappgångarna eller i andra gemensamma utrymmen som fungerar som räddningsväg vid olyckor. Branddörrar från trapphus till källarlokaler ska alltid hållas stängda.

Nycklar

Ta väl hand om nycklarna till ditt hem. Anteckna inte adressen på dina nycklar, eller numret på nycklar till ditt förråd. Ta genast kontakt med vår kundtjänst om din nyckel försvinner.

Kontakt disponentskap

Online tjänster

Semestrar

Det lönar sig att hålla hemmet som bebott även om du är på en längre resa. På detta sätt får utomstående inte tips på att bostaden står tom. Ta stickkontakter ur väggkontakter för semestern men kom ihåg att lämna kablarna till kylapparater på plats. Stäng även vattenkranen till disk- och tvättmaskinen.

Misstänksam verksamhet

Om du misstänker att brottslig verksamhet, t.Ex. Förmedling av narkotika, sker i ditt hus, kontakta alltid polisen.

Hissar

Om du stannar med hissen mellan våningarna, tryck på hissens larmknapp i enlighet med hissens anvisningar. Larmet går till en jourstation som alarmerar hisservice till platsen. Vänta lugnt tills teknikern kommer. Hissen är konstruerad så att den inte kan rasa ned. Det finns ventilationsöppningar i hissen, det finns ingen risk att luften tar slut.

Under en eldsvåda eller någon annan exceptionell situation får hissar inte användas.

Åtgärder vid brand

Om din egen lägenhet brinner

Gå ut. Stäng dörrarna efter dig när du lämnar bostaden. Hjälp andra att gå ut. Du kan försöka släcka en eldsvåda med en släckningsfilt eller en handbrandsläckare, om det är möjligt – men äventyra varken din eller andras säkerhet. Kryp eller åla vid behov, röken är minst och hettan lägst i nivå med golvet.

RING 112 från en säker plats. När du ringer nödnumret, berätta lugnt vad som hänt och var det har hänt. Svara på frågorna, lyssna på anvisningarna och stäng av samtalet först när du har fått tillstånd.

Använd trapporna, hissen kan bli en fälla.

Om det brinner hos grannen eller i trapporna

Stanna i din egen lägenhet och håll dörren stängd – rök är livsfarlig och dödar snabbt. Gå aldrig ut i en rökig trappuppgång.

Ring 112. Täta dörrspringorna, till exempel med en fuktig handduk. Vänta på räddarna, på balkongen eller vid ett öppet fönster. Väck räddarnas uppmärksamhet genom att ropa eller vifta händerna. I flervåningshus bildar varje bostad en separat brandsektion, som förhindrar att brand och skadliga rökgaser sprids från en brandsektion till en annan.

Skyddsrum och befolkningsskydd

Allmän nödsignal

En allmän nödsignal är en signal som stiger och sjunker i en minut – perioden som stiger är sju sekunder lång och perioden som sjunker likaså sju sekunder lång. Signalen ”faran över” är stadig jämn signal som är en minut lång. Testsignalen är en sju sekunder lång, jämn signal.

Om du hör en allmän nödsignal

Flytta dig inomhus. Stäng dörrar, inklusive fönster, ventilationsöppningar, ventilationen och vattenkranar. Släck alla lampor och apparater. Lyssna på radion och följ anvisningarna. Undvik att använda telefonen, räddningsmyndigheterna behöver teleförbindelserna.

När du ger dig av till skyddsrummet

Ta med dig ytterkläder. Använd trapporna, ge även främlingar rådet att följa med dig till skyddsrummet. Använd inte hiss, på grund av risken för elavbrott. Undvik trängsel.