Energisparande

Att spara energi är inte enbart en klimathandling.

Energisparande

Genom energibesparing kan du minska både dina egna kostnader och fastighetens kostnader.

Några tips

Bostadens temperatur

Håll rumstemperaturen måttlig vid ca 20–22 grader. En sänkning av temperaturen med en grad sänker uppvärmningskostnaderna med cirka fem procent. Om du vill ventilera din lägenhet lönar det sig att göra det snabbt genom korsventilation.

Maskiner och apparater

Kylskåpet och frysen bör rengöras och avfrostas regelbundet. Sätt maten i kylskåpet och frysen först när den är avkyld. Justera temperaturerna enligt följande: kylskåp till + 4 eller + 5 °C och frysen till -19 eller -20 °C.

Det lönar sig att starta tvätt- och diskmaskinen först när den är full.

Stäng av strömmen till apparaterna efter användningen.

Led-lamporna sparar energi.

Håll balkongglasen stängda på vintern.

Allmänna lokaler

Släck lamporna i de allmänna lokalerna när du går.

Stäng dörrarna till kylrum väl.

Stäng av den manuella fläkten i torkrummet för tvätt efter användningen.