Avfallshantering och -sortering

Vi uppmuntrar dig att återvinna.

Avfallshantering och -sortering

Ditt hus har antingen ett avfallsrum, ett avfallstak eller sopinsamlingskärl delvis under jord. Sortera ditt skräp omsorgsfullt i respektive insamlingskärl. Förbränningsbart avfall, papper, bioavfall, kartong, glas och metall sorteras separat i höghus. Anvisningar för sortering av avfall hittar du intill avfallskärlen.

Håll din gård ren. Lämna inte soppåsar eller annat avfall utanför insamlingspunkterna, på golvet eller framför dörrarna. Sopor som lämnas utanför sopkärlen lockar råttor till platsen. Firman som för bort avfallet fakturerar separat för skräp som lämnats utanför sopkärlen.

Avfall som förbränns

 • Smutsiga plastförpackningar
 • Små plastprodukter i PVC, t.Ex. Leksaker, regnkläder och vaxdukar
 • Styrox och uretanskivor i små mängder
 • Smutsiga papp- och pappersförpackningar
 • Brukade hygienprodukter
 • Hushållspapper och servetter
 • Kläder och skor
 • Dammpåsar till dammsugare
 • Kattsand och andra strö för sällskapsdjur
 • Aska (förpackad) och cigarettfimpar
 • Glödlampor och enskilda säkringar (proppar)
 • Övrigt icke återvinningsbart avfall som kan förbrännas

Bioavfall

 • Matrester
 • Papperspåsar och tidningsomslag till skydd för kompostavfall
 • Äggskal, skal av frukt, grönsaker och rotfrukter
 • Rensningsavfall från bär, frukt, fisk osv.
 • Te- och kaffesump jämte filtreringspapper
 • Alla uttorkade, fördärvade och kasserade livsmedel
 • Blomstermylla, växtdelar, vissna blommor
 • Avfall från städning av husdjursburar, t.Ex. Kutterspån

Returpapper

 • Tidningar
 • Tidskrifter
 • Reklamblad
 • Kuvert (inkl. Fönster)
 • Kraftpapper
 • Nitar, tejp och dekaler på papper behöver inte avlägsnas

Glas

 • Glasburkar och -buteljer med eller utan färg.
 • Skölj glasburkar och glasflaskor, etiketter och halsringar behöver inte avlägsnas.
 • Tom, ren, torr. Ta bort kapsyler och lock.

Metall

 • Konserveringsburkar
 • Mindre hushållsartiklar i metall
 • Lock och kapsyler
 • Folier och former i aluminium
 • Skal av värmeljus
 • Färgburkar
 • Sprejflaskor

Vart ska jag föra övrigt avfall?

Avfall som kan återvinnas förs till allmänna insamlingsplatser och problemavfall till kommunspecifika insamlingsplatser för problemavfall. Dessutom samlar nästan 2 000 stora affärer som säljer el- och elektronikutrustning in dessa produkter på sina egna insamlingsplatser.

Kierrätys.info är en webbtjänst som upprätthålls av Suomen Kiertovoima ry (KIVO). Genom tjänsten kan man söka information om regionala insamlingsplatser och ambulerande insamlingar som är avsedda för hushållsavfall överallt i Finland.

Vad är problemavfall?

 • Problemavfall är ämnen som är mycket skadliga för naturen och människan även i små mängder. Problemavfall ska åtskiljas från annat avfall och föras till mottagningsplatser för problemavfall.
 • Spilloljor, oljefilter och oljiga trasor
 • Överflödiga läkemedel
 • Batterier i tungmetall
 • Kvicksilvermätare
 • Lysrör och kvicksilverlampor
 • Startbatterier, nickel-kadmiumbatterier (laddbara lågströmsapparater)
 • Målarfärger, lim, lacker, lösningsmedel
 • Växtskydds- och bekämpningsmedel
 • Syror och alkaliska ämnen
 • Impregneringsmedel och trä som behandlats med dem
 • Oidentifierade kemikalier