Anmälan om ändringsarbete

Anmälan om ändringsarbete ska göras före renovering.

Anmälan om ändringsarbete

Aktieägare ska enligt lagen om bostadsaktiebolag på förhand lämna styrelsen eller disponenten en skriftlig anmälan om ändringsarbete som kan inverka på en del av en fastighet, byggnad eller lägenhet som en annan aktieägare ansvarar för eller på användningen av bolagets eller en annan aktieägares aktielägenhet.

I praktiken innefattar detta nästan alla ändringsarbeten, med undantag för mindre åtgärder, såsom målning och tapetsering av tak eller väggar. Om du är osäker huruvida din renovering kräver anmälan, ta kontakt med disponenten.

Se mer information under renovering, länk renovering

Vi rekommenderar att du gör en anmälan om ändringsarbete via e-tjänsten min yta.

Online tjänster

Du kan också skicka meddelandet genom att fylla i en anmälan om ändringsarbete.

Ändringsarbete