God inomhusluft och ventilation

God inomhusluft är en grundläggande förutsättning för ett gott boende.

God inomhusluft och ventilation

Inomhusluften i hemmet byts ut en gång per två timmar, förutsatt att ventilationskanalerna är rena och ventilationen i övrigt fungerar utan hinder.

Frånluftsventilerna har till uppgift att flytta föroreningar och fukt ut ur din bostad. Frånluftsventiler finns i kök, toaletter, badrum och klädrum. Numera har flesta byggnader maskinell ventilation och i synnerhet de nyaste byggnaderna har ventilationsaggregat med värmeåtervinning.

För att ventilation ska fungera klanderfritt

  • Värmeväxlingsfiltren byts regelbundet av servicebolaget.
  • Rengör ventilerna minst två gånger om året.
  • Rengör också ventilen till spisfläkten och fettfiltret minst två gånger om året.
  • Ändra inte inställningarna i frånluftsventilen.
  • Håll frånluftsventilerna öppna.
  • Rök inte inomhus.
  • Fäst särskild uppmärksamhet vid ventilation i fuktiga rum.

I problemsituationer

Om ventilationen trots åtgärderna ovan verkar fungera dåligt, kontakta servicebolaget, vars uppgifter hittar du i trappan eller i den elektroniska tjänsten min yta.

Online tjänster