El

Vem ska ingå ett elavtal och vad får jag göra själv?

El

Elavtal

Elavtalet för bostaden är en sak mellan den boende och elbolaget.

Om din bostad är i hyresbruk, kom ihåg att själv ingå ett elavtal med det elbolag du valt om det inte finns hyresgäster i din bostad. Då bostaden står tom har ägaren ansvaret för elavtalet. I Omaksi-hem ansvarar hyresgästen för elavtalet.

Användning av elektriska apparater

Detaljerade bruksanvisningar för apparater som hör till lägenheten finns oftast i boendemappen.

Felaktiga elektriska apparater ska omedelbart tas ur bruk eller repareras av en auktoriserad elmontör.

Bostadens eluttag, brytare och synliga kablar ska vara hela. Fel ska repareras genast.

Bostaden har vanligen en gruppcentral, försedd med automatiska säkringar. I äldre hus utan automatiska säkringar är det skäl att ha säkringar (sk. Proppar) i reserv.

Det lönar sig att ha lampor i reserv i lägenheten.

Med tanke på elavbrott bör det i bostaden finnas en batteridriven handlampa, ljus eller tändare.

Kom ihåg att vatten är mycket strömledande. Undvik att använda elektriska apparater i situationer med mycket vatten i omgivningen.

Vad får jag göra själv och vad får jag inte?

Egentliga elarbeten är tillståndspliktig verksamhet och kräver relevant yrkeskompetens. En vanlig elanvändare får inte göra fasta elinstallationer.

Du får byta lampor i belysningsarmaturer.

Du får koppla en lampa till lamputtaget i taket. Då ska strömmen brytas med grupptavlans huvudbrytare. Lampan får inte bli hängande i enbart kopplingarna, den ska hängas i en takkrok.

Det är tillåtet att ta loss och fästa locket på eluttag och elbrytare när man t.Ex. Tapetserar eller målar. Man får inte röra vid eluttaget i sig. Bryt strömmen med huvudbrytaren då du lossar och fäster lock.